woensdag 6 juni 2018

PLANNING TOETSENWEEKEINDTOETSEN 5-de leerjaar


maandag, 18 juni

WISKUNDE: getallen en hoofdrekenen
NEDERLANDS: begrijpend lezen
dinsdag, 19 juni

WISKUNDE: cijferen
NEDERLANDS: luisteren, spelling en werkwoorden
woensdag, 20 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde
NEDERLANDS: taalbeschouwing en zinsleer
donderdag, 21 juni

WISKUNDE: problemen
AFWERKEN
vrijdag, 22 juni

EINDTOETSEN (OVSG) 6-de leerjaar


maandag, 18 juni

WISKUNDE: meten, meetkunde en hoofdrekenen
NEDERLANDS: lezen
W.O.: natuur en techniek
dinsdag, 19 juni

WISKUNDE: cijferen en getallen
NEDERLANDS: taalbeschouwing en zinsleer
W.O.: ruimte (+ atlas)
woensdag, 20 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde (vervolg)
NEDERLANDS: schrijven (spelling en werkwoorden)
W.O.: maatschappij en tijd (+ eeuwtelling zie meten)
donderdag, 21 juni

NEDERLANDS: afscheidstekst

vrijdag, 22 juni
Meebrengen: een leesboek
(eventueel: een drinkfles en op 22 juni: spelletjes)

Geen opmerkingen: