PLANNING


EINDTOETSEN 5-de leerjaar


maandag, 18 juni

WISKUNDE: getallen en hoofdrekenen
NEDERLANDS: begrijpend lezen
dinsdag, 19 juni

WISKUNDE: cijferen
NEDERLANDS: luisteren, spelling en werkwoorden
woensdag, 20 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde
NEDERLANDS: taalbeschouwing en zinsleer
donderdag, 21 juni

WISKUNDE: problemen
AFWERKEN
vrijdag, 22 juni

EINDTOETSEN (OVSG) 6-de leerjaar


maandag, 18 juni

WISKUNDE: meten, meetkunde en hoofdrekenen
NEDERLANDS: lezen
W.O.: natuur en techniek
dinsdag, 19 juni

WISKUNDE: cijferen en getallen
NEDERLANDS: taalbeschouwing en zinsleer
W.O.: ruimte (+ atlas)
woensdag, 20 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde (vervolg)
NEDERLANDS: schrijven (spelling en werkwoorden)
W.O.: maatschappij en tijd (+ eeuwtelling zie meten)
donderdag, 21 juni

NEDERLANDS: afscheidstekst

vrijdag, 22 juni
Meebrengen: een leesboek

(eventueel: een drinkfles en op 22 juni: spelletjes)
WAT TE STUDEREN?
* enkel het 6-de leerjaar
WISKUNDE

- Hoofdrekenen: - rekenregels (x 5, : 5, x 15, x 25, : 25, x 9, x 11, x 99, x 101,
x 10, 100, 1000, : 10, 100, 1000, x 0,5, : 0,5, x 0,1, x 0,1, x 4,
: 4, …)
- volgorde der bewerkingen
- rekenvoordelen toepassen (zinvol afronden, splitsen van
getallen,…)
- decimalen vermenigvuldigen en delen

- Cijferen:
 - termen: verschil, som, product, verminderen, quotiënt,…
- alle bewerkingen tot op 0,01 * tot op 0,001
* - delen door een decimaal getal
- restbepaling bij een deling
* - negenproef bij x en :

- Getallen: - getallen, breuken en procenten plaatsen op een getallenas
- stambreuken, echte- en onechte breuken, gemengde
getallen
- breuken, procenten en decimalen vergelijken en ordenen
- breuken omzetten naar decimalen en procenten
- breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken
- breuk en een procent nemen van een getal
- bewerkingen met breuken (-, +, x en :)
- kgv en ggd
- kenmerken van deelbaarheid (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 100,
1000)
- Romeinse cijfers
- getallendictee (5-de leerjaar tot 1 000 000
* tot 1 000 000 000)
- getallenreeksen verder zetten
* - functie van getallen: rangorde, hoeveelheid, code,
verhouding,…

- Meten en meetkunde:
- tabellen, grafieken aflezen en opstellen
- lengte-, oppervlakte-, land- en * ruimtematen
- gewichten (kg - ton), inhoudsmaten
* - omzetten van volumematen naar inhoudsmaten
* - soortelijk gewicht
- tijdsmeting (minuten, uren, dagen, weken, jaren,
trimester, kwartaal, eeuwtelling, kalender,…)
- werken met geldwaarden
- temperatuur
- schaalberekening
- omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
* - oppervlakte en volume van lichamen
- hoeken meten en tekenen
- evenwijdig en loodrecht
- vlakke figuren (ook cirkel en * regelmatige veelhoeken)
kunnen construeren (geodriehoek, passer)
- eigenschappen van vlakke figuren (classificeren)
- vlakke figuren kunnen benoemen
- hoogtelijnen tekenen in driehoeken en vierhoeken
- spiegelen
- symmetrieassen, diagonalen
- kijklijnen
- gelijkvormigheid
* - ontwikkeling van balk, kubus en cilinder
- plattegronden lezen, voor- en zijaanzichten van een figuur
bepalen

Problemen: - gemiddelde en mediaan
- bruto, tarra en netto
- winst en verlies
- ongelijke verdeling
- recht- en omgekeerd evenredigheid
- afstand, snelheid, tijd
- intrest
- procentberekening
- mengsels
- tabellen van een trein,… interpreterenNEDERLANDS:

Spelling: - moeilijke woorden overlopen
- hoofdletters
- meervouden
- genitief
- verkleinwoorden
- trema
- samenstellingen
- koppelteken

Werkwoorden:
- tegenwoordige tijd
- verleden tijd
- voltooid deelwoord
- onvoltooid deelwoord
- ’t kofschip
- werkwoorden overgenomen uit het Engels

Taalbeschouwing:
- synoniemen
- zegswijzen en spreekwoorden
- leestekens (+ directe rede)
- verdelen in zinsdelen
- o, pv, wwg,*lv, *mv, *bepalingen kunnen
aanduiden in een zin
- lidwoorden, zelfstandige naamwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden, verwijswoorden
- mening en feit
- letterlijk en figuurlijk
- soorten zinnen (mededelende zin, bevel,
vraagzin)


dinsdag, 5 juni

meebrengen: turngerief en vaseline
t: tekst afgeven

woensdag,

t: wiskunde: herhalingsbundel allerlei

donderdag,

t: Nederlands: herhalingsbundel
meebrengen: zwemgerief 

vrijdag, 

UITSTAP VOORMIDDAG oa SCHOOL VAN TOEN
l: w;o.: 25 landen kunnen aanduiden op de wereldkaart (hoofdsteden van de aangeduide landen kennen (toets)
t: Kompas:  5F: 19 t.e.m. 27
                  6F:  19 t.e.m. 27PLANNING LAATSTE MAAND KLAS SASKIA


maandag, 28 mei

SPORTDAG meebrengen: lunch, wateren sportkledij
dinsdag, 29 mei

zie agenda
11u: afscheidsplechtigheid Sander
- turnen
woensdag, 30 mei

zie agenda
donderdag, 31 mei

zie agenda
- turnen
PROJECTVOORSTELLING: sprookjes
vrijdag, 1 juni

zie agenda
PROJECTVOORSTELLING: circus

2 juni (14u) S C H O O L F E E S T

maandag, 4 juni

zie agenda
PROJECTVOORSTELLING: indianen
dinsdag, 5 juni

zie agenda
woensdag, 6 juni

zie agenda
donderdag, 7 juni

- zwemmen
zie agenda
Kaften en herhalingsbundels worden meegenomen naar huis
PROJECTVOORSTELLING: fotografie
vrijdag, 8 juni

UITSTAP (geschiedenisproject)


maandag, 11 juni

HERHALING cijferen en hoofdrekenen (1-2)
PROJECTVOORSTELLING: onderwaterwereld
dinsdag, 12 juni

HERHALING spelling, werkwoorden en taalbeschouwing (1-2-3-6)
- turnen
PROJECTVOORSTELLING: heelal
woensdag, 13 juni

HERHALING meten en meetkunde (5-6)
donderdag, 14 juni

HERHALING getallen (breuken - % - decimalen – rest) zinsontleding en woordleer (3-4) (4-5)
- turnen
PROJECTVOORSTELLING: Gent
vrijdag, 15 juni

HERHALING problemen (7)
PROJECTVOORSTELLING: Oostende

maandag, 18 juni

EINDTOETSEN (zie planning)
dinsdag, 19 juni

EINDTOETSEN (zie planning)
woensdag, 20 juni

EINDTOETSEN (zie planning)
donderdag, 21 juni

- turnen
EINDTOETSEN (zie planning)
vrijdag, 22 juni

- meebrengen: grote zak (schoolmateriaal mag mee naar huis)
Afscheidsspeech


maandag, 25 juni

- oudercontacten (brief volgt)
dinsdag, 26 juni

- turnen
- klas opruimen
- spelactiviteit
- 19u: proclamatie (6de leerjaar)
woensdag, 27 juni

"Alles op z'n kop namiddag"
(Leerlingen van het 5de leerjaar komen te weten wie hun nieuwe klasgenoten worden. Samen doen we een leuke activiteit. De lln. Van het 6de leerjaar eindigen waar ze zijn gestart: in de kleuterklas)
donderdag, 28 juni

- turnen
Uitstap BLAARMEERSEN
(meebrengen: lunch, 10-uurtje, drankjes, zwemgerief en zonnecrème)
- 15u30: eindreceptie
vrijdag, 29 juni

V A K A N T I E ! (vanaf 12u10) :-) :-(woensdag, 23 mei

planning t.e.m. einde schooljaar wordt meegegeven
t: Nederlands: werkwoorden: alle tijden

donderdag, 24 mei

meebrengen: zwemgerief
l: w.o.: bundeltje planten (toets)
t: wiskunde: bundeltje getallen afwerken

vrijdag, 25 mei

t: Nederlands: herhaling: spelling
l: w.o.: kaarten Europa en de wereld afwerken
t: Kompas:  5F: p. 1 t.e.m. 10
                      6F: p. 1 t.e.m. 10


dinsdag, 15 mei

meebrengen: turngerief
l + t: herhalingsbundel meten en meetkunde (les: formules)

woensdag, 16 mei

l: w.o.: bundeltje planten (schema, mindmap of ... afwerken)

donderdag, 17 mei

planning t.e.m. einde schooljaar wordt meegegeven
meebrengen: turngerief
l: w.o.: kaarten Europa en de wereld afwerken
t: wiskunde: bundeltje getallen afwerken
t: Kompas:  5E: afwerken                  6E: p. afwerken

vrijdag, 18 mei

GEEN SCHOOL: FACULTATIEVE VRIJE DAG

maandag, 21 mei

GEEN SCHOOL: PINKSTERMAANDAG

 
 


dinsdag, 8 mei

meebrengen: turngerief
t: herhalingsbundel meten en meetkunde

woensdag, 9 mei

l: w.o.: bundeltje planten 
t: Kompas: 5-de leerjaar: p. 39, 40, 41 en 42
                  6-de leerjaar: p. 41, 42 en 44

donderdag en vrijdag: GEEN SCHOOL 


dinsdag, 24 april

meebrengen: turngerief

woensdag, 25 april

l + t: wiskunde: regelmatige veelhoeken (toets)

donderdag, 26 april

meebrengen: zwemgerief (kinderen van het projectgroepje Gent eventueel een fototoestel -> uitstap)
l + t: wiskunde: vraagstukken: recht- en omgekeerd evenredigheid
t: Nederlands: tekst afgeven

vrijdag, 27 april

l: Nederlands: Engelse werkwoorden (dictee)
t: Kompas:  5E: p. 21 tot p. 32 (zie kruisjes)
                  6E: p. 21 tot p. 32 (zie kruisjes)dinsdag, 17 april
l + t: wiskunde: regelmatige veelhoeken
meebrengen: turngerief, ringmap, rapport en toetsen
woensdag, 18 april
l + t: Nederlands: werkwoorden uit het Engels 
donderdag, 19 april
meebrengen: turngerief
l + t: Nederlands: directe- en indirecte rede (volledig)
uitstap naar de Krook (boeken nieuw project)
vrijdag, 20 april
t: Kompas:  5E: tot p. 20
                  6E: tot p. 20maandag, 26 maartCODE CITY  dinsdag, 27 maart

meebrengen: turngerief


woensdag, 28 maart


donderdag, 29 maart

meebrengen: zwemgerief
15u: Finale "tussen-twee-vuren" - groep Peter tegen groep Saskia

vrijdag, 30 maart


UITSTAP naar de VRT 

- meebrengen: dagrugzak, lijnkaart, 10-uurtje, water, lunch, vieruurtje en iets om je bezig te houden op de treinrit (strip, boek,...)

Het is mogelijk dat we iets later terug zijn op de Harp. Indien we een trein missen en

later dan 16u zouden zijn, verwittigen we het secretariaat.
- heen en weer: rapport wordt meegegeven

V A K A N T I E          :-)

Gerelateerde afbeeldingTOETSENWEEK
maandag, 19 maartTOETSWISKUNDEgetallen: breuken-%-decimalen (3)
                                  rest (4)
                NEDERLANDS: lezen en luisteren
      turnen
dinsdag, 20 maartTOETSWISKUNDEmeten en meetkunde (5-6)
               NEDERLANDS: werkwoorden + zinsleer +
taalbeschouwing
                                       (3-4-5-6)
woensdag, 21 maartPEDAGOGISCHE STUDIEDAG: geen school
donderdag, 22 maartTOETSWISKUNDEcijferen - hoofdrekenen -
                                    problemen (1-2-7)
turnen
vrijdag, 23 maartTOETSNEDERLANDS: spelling - moeilijke woorden (1-2)

PLANNING HERHALINGS- EN TOETSENWEEKvrijdag, 9 maart


NATIONALE PYJAMADAG
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.


HERHALINGSDAGEN
Maandag, 12 maart

Mappen en Kompas in orde meenemen naar huis. HERHALING: zins- en woordontleding +          
                            taalbeschouwing (4-5-6)
turnen
dinsdag, 13 maart


HERHALING: cijferen, hoofdrekenen (1-2)                   
                          moeilijke woorden (1)
woensdag, 14 maart


HERHALING: meten en meetkunde (5-6)
                          werkwoorden (3)
donderdag, 15 maart


HERHALING: getallen (3-4)
zwemmen          spelling (2)
vrijdag, 16 maart


HERHALING: problemen (7)
maandag, 5 maart
UITGESTELD: CODE CITY  
dinsdag, 6 maart
l + t: Nederlands: zinsleer: bijwoordelijke bepalingen
t: Nederlands: moeilijke woorden VII overschrijven
meebrengen: turngerief
woensdag, 7 maart
l + t: Nederlands: spelling: het trema
5-de leerjaar: l + t: wiskunde: cirkel en schijf
6-de leerjaar: l + t: wiskunde: balk, kubus en cilinder (oppervlakte en volume)
donderdag, 8 maart
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: vraagstukken: mengsels
vrijdag, 9 maart
t + l: Nederlands: moeilijke woorden VII en trema (dictee)
heen en weer: planning: herhaling- en toetsenwerk wordt meegegeven
t: Kompas:  5D: afwerken
                  6D: afwerken


woensdag, 28 februari
t + l: Nederlands: directe- en indirecte rede
donderdag, 1 maart
meebrengen: zwemgerief
l + t: Nederlands: werkwoorden: 't kofschip
5-de leerjaar: l + t: wiskunde: cirkel en schijf
6-de leerjaar: l + t: wiskunde: balk en kubus (oppervlakte en volume)
vrijdag, 2 maart
WETENSCHAP OP STAP (i.s.m. het VIB, Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
2 wetenschappers komen op bezoek met het project: van zaad tot plant (start om 13u)
t: Kompas:  5D: 24 t.e.m. 34
                  6D: 24 t.e.m. 34

dinsdag, 20 februari
t: Nederlands: werkwoorden: gemengde reeks
meebrengen: turngerief
woensdag, 21 februari 
l + t: Nederlands: zinsleer: herhaling 
t: wiskunde: grafieken
donderdag, 22 februari
meebrengen: turngerief
t: wiskunde: kijklijnen en coördinaten
vrijdag, 23 februari
t + l: Nederlands: directe- en indirecte rede
t: Kompas:  5D: 12 t.e.m. 23
                  6D: 12 t.e.m. 23dinsdag, 6 februari
t: Nederlands: werkwoorden: werkwoorden: gemengde reeks
meebrengen: turngerief
woensdag, 7 februari 
l + t: Nederlands: zinsleer: het meewerkend voorwerp
donderdag, 8 februari
meebrengen: turngerief
l + t:  5-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: oppervlakte van vlakke figuren (toets)
l + t:  6-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: lichamen (toets)
vrijdag, 9 februari
- 10u30: CARNAVAL
- 13u30 tot 15u: UITSTAP naar de Academie voor Beeldende Kunst
workshop "iedereen kunstenaar" 
- 15u30 tot 17u: TEAROOM voor het goede doel Amade
meebrengen: verkleedkledij (niet verplicht)
t: Kompas:  5D: 1 t.e.m. 11
                  6D: 1 t.e.m. 11
Afbeeldingsresultaat voor krokusvakantie

PRETTIGE VAKANTIE!


dinsdag, 30 januari
t: Nederlands: werkwoorden: werkwoorden: gemengde reeks
meebrengen: turngerief
woensdag,31 januari 
l:  5-de leerjaar: wiskunde: meten: oppervlaktematen (toets)
l:  6-de leerjaar: wiskunde: meten: ruimtematen (toets)
donderdag, 1 februari
meebrengen: zwemgerief
l + t:  5-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: oppervlakte van vlakke figuren
l + t:  6-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: lichamen
l + t: Nederlands: zinsleer: het meewerkend voorwerp
vrijdag, 2 februari
DIERENARTS voor een dag - UITSTAP (9u30 tot ongeveer 14u) 
workshop in het skillslab (handen correct ontsmetten, aankleden als een chirurg, verband plaatsen en een deel “dieren onderzoeken”, bezoek aan de kliniek van  grote huisdieren (paard en rund).
meebrengen: lijnkaart, lunch, 10-uurtje en een drankje
t: nieuwe vrije tekst afgeven
t: Kompas:  5C: werkboek c afwerken
                  6C: werkboek c afwerken
dinsdag, 23 januari
t: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord (bundel afwerken)
meebrengen: turngerief
woensdag,24 januari 
l + t: wiskunde: Romeinse cijfers (toets)
l + t:  5-de leerjaar: wiskunde: meten: oppervlaktematen
l + t:  6-de leerjaar: wiskunde: meten: ruimtematen
donderdag, 25 januari
meebrengen: turngerief
l + t:  5-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: oppervlakte van vlakke figuren
l + t:  6-de leerjaar: wiskunde: meetkunde: lichamen
vrijdag, 26 januari
l: Nederlands: dictee: werkwoorden (v.d.)
t: nieuwe vrije tekst afgeven
t: Kompas:  5C: 23 t.e.m. 32
                  6C: 23 t.e.m. 32
dinsdag, 16 januari
t: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord
meebrengen: lijnkaart, lunch + drankje
UITSTAP naar het EINSTEIN ATHENEUM 
(MUDA - Atheneum voor Podiumkunsten) - volledige dag
woensdag,17 januari 
l + t: wiskunde: Romeinse cijfers
donderdag, 18 januari
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: ongelijke verdeling (toets)
l + t:  5-de leerjaar: wiskunde: meten: oppervlaktematen
l + t:  6-de leerjaar: wiskunde: meten: ruimtematen
vrijdag, 19 januari
WORKSHOP: "programmeren is HIP" i.s.m. UGEnt - voormiddag
t: Kompas:  5C: 16 t.e.m. 22
                  6C: 16 t.e.m. 22dinsdag, 9 januari
meebrengen: ringmappen, rapport en toetsenmap (ondertekend)
l + t: Nederlands: zinsleer: herhaling o, pv, wwg + het lijdend voorwerp (L.V.)
meebrengen: turngerief
woensdag,10 januari 
l + t: wiskunde: Romeinse cijfers
l + t: Nederlands: synoniemen en homoniemen
donderdag, 11 januari
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: ongelijke verdeling
l + t: Nederlands: herhaling t.t. en v.t. + het voltooid deelwoord (v.d.)
vrijdag, 12 januari
+ t: wiskunde: delers en veelvouden
t: Kompas:  5C: 7 t.e.m. 15
                  6C: 7 t.e.m. 15
NIEUWJAARSRECEPTIE ", 20 december
meebrengen: turngerief en tijdschriften 
woensdag,21 december 
t: Nederlands: tekst afgeven
donderdag, 22 december
meebrengen: zwemgerief
t: werkstuk: nieuw onderwerp opgeven
t: Kompas:          5C: 1 t.e.m. 7
                          6C: 1 t.e.m. 7
vrijdag, 23 december
heen en weer: rapport en toetsenmap worden meegegeven
meebrengen: cadeautje (zelfgemaakt of max. ter waarde van € 5), spelletjes,
bord, bestek, kommetje, beker en ..... (iets om te eten of drinken) voor het
KERSTONTBIJT


GENIET VAN DE KERSTVAKANTIE.
TOT VOLGEND JAAR!HERHALINGS- EN TOETSENWEEK


maandag, 4 dec.

HERHALING: 
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
dinsdag, 5 dec.

HERHALING
- Nederlands: zinsleer en werkwoorden
- meenemen: turngerief
woensdag, 6 dec.

HERHALING
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft) 
BEZOEK VAN SINTERKLAAS
donderdag, 7 dec.

HERHALING
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
- meenemen: zwemgerief
vrijdag, 8 dec.

HERHALING
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- Nederlands: spelling 
- W. O.: de prehistorie (toets)

TOETSENWEEK
maandag, 11 dec. 

TOETS: 
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
dinsdag, 12 dec.

TOETS
- Nederlands: lezen en luisteren
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft) 
- meenemen: turngerief
woensdag, 13 dec.

TOETS
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
- Nederlands: zinsleer en werkwoorden
donderdag, 14 dec.

TOETS
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- meenemen: turngerief
vrijdag, 15 dec.

TOETS
- Nederlands: spelling + moeilijke woorden (onderdeel 1 en 2 in de kaft) 
- W.O.: het Oude Egypte (toets)vrijdag, 22 dec.: kerstontbijtdinsdag, 28 november
planning herhaling- en toetsenweek meegegeven
meebrengen: turngerief 
l + t: wiskunde: procenten

woensdag, 29 november
5-de leerjaar: MEDISCH ONDERZOEK 
6-de leerjaar: vervangklas
l + t: wiskunde: vraagstukken: afstand - snelheid - tijd

donderdag, 30 november
t: kaften in orde brengen
l + t: wiskunde: meetkunde: bundel vierhoeken (6-de leerjaar: ook lichamen)
meebrengen: turngerief en zak (grote kaft wordt meegegeven)

vrijdag, 1 december
GEEN SCHOOL: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

dinsdag, 21 november
l + t: Nederlands: moeilijke woorden IV - V - VI overschrijven
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
meebrengen: turngerief 

woensdag, 22 november
+ t: Nederlands: werkwoorden: de verleden tijd
l + t: wiskunde: getallen: procent
19u - 21u  Mix&Match
Mix & Match brengt oud-Harp leerlingen uit verschillende middelbare scholen (en hun ouders) samen met Harp-leerlingen uit de hoogste leefgroep (en hu n ouders).

donderdag, 23 november
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: meetkunde: bundel vierhoeken (6-de leerjaar: ook lichamen)

vrijdag, 24 november
VOORMIDDAG -> vervangklas
l: Nederlands:  moeilijke woorden IV - V - VI 
t: Kompas:          5B: boek afwerken
                          6B: boek afwerkendinsdag, 14 november
l + t: Nederlands: moeilijke woorden VI overschrijven
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
t: Nederlands: nieuwe vrije tekst afgeven
meebrengen: turngerief 

woensdag, 15 november
+ t: Nederlands: werkwoorden: de verleden tijd
l + t: wiskunde: meetkunde: de cirkel en de schijf

donderdag, 16 november
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: meten: de schaal (toets)
l + t: wiskunde: meetkunde: evenwijdige- en loodrechte rechten & hoeken meten + tekenen

vrijdag, 17 november
l: Nederlands:  moeilijke woorden VI en de verleden tijd (dictee)
t: Kompas:          5B: 26 t.e.m. 34
                          6B: 26 t.e.m. 34
dinsdag, 7 november
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
l + t: wiskunde: rekenregels (zie werkblad - aangeduide regels)
meebrengen: turngerief en bibliotheekboeken

woensdag, 8 november
+ t: Nederlands: werkwoorden: de verleden tijd
l + t: wiskunde: meten: de schaal

donderdag, 9 november
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: vlakke figuren: kenmerken
t: Nederlands: nieuwe vrije tekst afgeven (iedereen krijgt tijd tot dinsdag 14 november)

vrijdag, 10 november
meebrengen: leesboek (leescafé) en eventueel spelletjes
l: Nederlands: verkleinwoorden en de verleden tijd (dictee)
t: Kompas:          5B: 18 t.e.m. 25
                          6B: 17 t.e.m. 25
maandag, 23 oktober
OUDERCONTACT (zie lijst mail en blog)

dinsdag, 24 oktober
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
meebrengen: turngerief


woensdag, 25 oktober
UITSTAP NAAR BRUSSEL: DIRK FRIMOUT tot -/+ 15u
meebrengen: klein rugzakje met boek,... om je bezig te houden op de bus + 10-uurtje
-> lunch hoeft niet (broodjes en drankjes worden voorzien op de receptie) 

donderdag, 26 oktober
meebrengen: zwemgerief


vrijdag, 27 oktober
meebrengen: leesboek (leescafé) en eventueel spelletjes
UITSTAP WISPELBERG (6-de leerjaar) 12u30-15u30
t: Kompas:          5B: 9 t.e.m. 18
                          6B: 9 t.e.m. 18dinsdag, 17 oktober
t: Nederlands: moeilijke woorden V overschrijven
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
l + t: wiskunde: breuken: inleiding (bundeltje afwerken)
meebrengen: turngerief
heen en weer: brief oudercontact afgeven + Dirk Frimout

woensdag, 18 oktober
t + l: wiskunde: meten: tijdrekening (uren, dagen, weken, eeuwen,...)
t: Nederlands: zinsleer: werkwoordelijk gezegde (wwg)

donderdag, 19 oktober
meebrengen: turngerief
l: wiskunde: breuken (algemene begrippen) (toets)
t + l: Nederlands: werkwoorden de v.t. 

vrijdag, 20 oktober
meebrengen: leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) en moeilijke woorden V (dictee)
t: Kompas:          5B: 1 t.e.m. 9
                          6B: 1 t.e.m. 9

dinsdag, 10 oktober
t + l: Nederlands: werkwoorden de v.t. 
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
l + t: wiskunde: breuken: inleiding (bundeltje afwerken)
meebrengen: turngerief

woensdag, 11 oktober
G R O O T O U D E R D A G
t + l: wiskunde: meten: tijdrekening (uren, dagen, weken, eeuwen,...)
t: Nederlands: zinsleer: o en pv

donderdag, 12 oktober
meebrengen: zwemgerief
l: wiskunde: getallen (van duizendsten tot miljoenen -6-de lj.: tot miljarden) (toets)
t: Nederlands: tekstje voor Dirk Frimout afwerken

vrijdag, 13 oktober
meebrengen: leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) en moeilijke woorden IV (dictee)
t: Kompas:          5A: tot de laatste bladzijde
                          6A: tot de laatste bladzijde 

dinsdag, 3 oktober
t: Nederlands: - werkwoorden de t.t. 
t + l: wiskunde: hoofdrekenen rekenregels (enkel wat we hebben aangeduid)
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
meebrengen: turngerief

woensdag, 4 oktober
l + t: Nederlands: meervoudsvormen
l + t: wiskunde: breuken: inleiding (bundeltje afwerken)
l: wiskunde: cijferen  (toets)

donderdag, 5 oktober
meebrengen: turngerief
l: wiskunde: meten: lengtematen (toets)
l + t: Nederlands: zinsleer: onderwerp (o)

vrijdag, 6 oktober
meebrengen: leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.), meervoudsvormen en moeilijke woorden I-II-III (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 30 t.e.m. 39
                          6A: p. 28 t.e.m. 37
dinsdag, 26 september
t: Nederlands: - moeilijke woorden III overschrijven + kruiswoordraadsel
                      - werkwoorden de t.t. 
t + l: wiskunde: hoofdrekenen rekenregels (enkel wat we hebben aangeduid)
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
meebrengen: turngerief

woensdag, 27 september
t: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan
l + t: wiskunde: breuken: inleiding
l: wiskunde: hoofdrekenen: tafeltoets 

donderdag, 28 september
meebrengen: zwemgerief
l: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan (toets)
l + t: Nederlands: zinsleer: persoonsvorm (p.v.)

vrijdag, 29 september
meebrengen: leesboek (leescafé)
t/ Nederlands: vrije tekst -> computer
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.), hoofdletters en moeilijke woorden III (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 20 t.e.m. 29
                          6A: p. 20 t.e.m. 27dinsdag, 19 september
t: Nederlands: - moeilijke woorden II overschrijven + kruiswoordraadsel
                      - werkwoorden de t.t. 
t + l: wiskunde: hoofdrekenen (bundel) -> klein toetsje
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
meebrengen: turngerief

woensdag, 20 september
t: wiskunde: cijferen bundeltje afwerken 
l + t: Nederlands: spelling: hoofdletters

donderdag, 21 september
meebrengen: turngerief
6-de lj.: l + t: wiskunde: meten: landmaten
t: w.o.: inhoudsvragen project doorgeven
l: w.o.: verslag uit de praatronde: landen kunnen aanduiden en wat we hebben gemarkeerd leren (toets)

vrijdag, 22 september
meebrengen: leesboek (leescafé op straat)
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.) en moeilijke woorden II (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19
                          6A: p. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19
S T R A P D A G
dinsdag, 12 september
t: Nederlands: moeilijke woorden overschrijven
l + t: Nederlands: werkwoorden: de tegenwoordige tijd (t.t.) 
t + l: wiskunde: hoofdrekenen (bundeltje)
meebrengen: turngerief

woensdag, 13 september
l + t: wiskunde: cijferen (bundeltje)
l + t: Nederlands: spelling: getallen schrijven

donderdag, 14 september
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: lengtematen
l + t: Nederlands: zinsleer: verdelen in zinsdelen

vrijdag, 15 september
l: Nederlands: moeilijke woorden I, t.t., spelling (getallen): dictee
t: Kompas:          5A: p. 5, 6, 7, 8, 9 en 10
                          6A: p. 5, 6, 7, 8, 9 en 10
NIEUWSRONDE door Hermine, Luka en Lily


dinsdag, 19 september
l: w.o. vanuit de praatronde (vakantieverhalen): toetsje

maandag, 4 september 2017
 - meebrengen: 1 dikke ringmap, 3 pakjes scheidingsbladen (telkens 10 onderverdelingen)
niet verplicht, maar wel handig:  lat (30 cm), grijs potlood, gom, pen, inktbuisjes, markeerstift, schaar, lijm,  4 kleurtjes (blauw, groen, rood, zwart), kleurpotloden, een eenvoudige passer en een geo-driehoek
- t: schriften kaften, eerste pagina agenda invullen
- heen en weer: formulieren werden meegegeven

dinsdag, 5 september
 - meebrengen: rapport en turngerief
INFO-AVOND: 18uwoensdag, 6 september
5-de lj.: t + l: wiskunde: getalbegrip tot 100 000 (zie werkblad)
6-de lj.: l + t: wiskunde: getalbegrip tot 10 000 000 (zie werkblad)

donderdag, 7 september

- meebrengen: turngerief

vrijdag, 8 september
t: Nederlands: vrije tekst: eerste ontwerp afgeven
t: Kompas:          5A: p. 1, 2, 3 en 4
                          6A: p. 1, 2, 3 en 4Afbeeldingsresultaat voor start schooljaar

PLANNING LAATSTE WEEKmaandag, 26 juni

- turnen
Uitstap BLAARMEERSEN
(meebrengen: lunch, 10-uurtje, drankjes, zwemgerief en zonnecrème)
- oudercontacten
dinsdag, 27 juni

- klas opruimen
- meebrengen: spelletjes, grote zak (verloren voorwerpen, schoolgerief,…)
- 6de leerjaar: “pizza’s in het park” (meebrengen: € 7)
- 19u: proclamatie (6de leerjaar)
woensdag, 28 juni

- "Alles-op-z'n-kop-dag"
(Leerlingen van het 5de leerjaar komen te weten wie hun nieuwe klasgenoten worden. Samen doen we een leuke activiteit. De lln. Van het 6de leerjaar eindigen waar ze zijn gestart: in de kleuterklas)
- Film “Harp to the Future
Met alle kinderen kijken we naar de show, opgenomen door Hans
donderdag, 29 juni

- turnen
- spelactiviteit
- oudercontacten
vrijdag, 30 juni

Afscheidsfeestje in de klas
- meebrengen: zakdoeken ;-)

V A K A N T I E !

PLANNING LAATSTE MAAND                                                                   KLAS SASKIA


HERHALING


maandag, 12 juni

HERHALING cijferen, hoofdrekenen, zinsontleding  en woordleer (1-2) (4-5)
- turnen
dinsdag, 13 juni

HERHALING spelling, werkwoorden en taalbeschouwing  (1-2-3-6)
woensdag, 14 juni

HERHALING meten en meetkunde  (5-6)
donderdag, 15 juni

HERHALING getallen (breuken - % - decimalen – rest) (3-4)
- turnen
vrijdag, 16 juni

HERHALING problemen  (7)
 EINDTOETSEN 5-de leerjaar


maandag, 19 juni

WISKUNDE: cijferen
NEDERLANDS: spelling en werkwoorden
- turnen
dinsdag, 20 juni

WISKUNDE: hoofdreken en getallen
NEDERLANDS: luisteren en lezen
woensdag, 21 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde

donderdag, 22 juni

NEDERLANDS: taalbeschouwing, zinsleer en woordleer

vrijdag, 23 juni

WISKUNDE: problemen
AFWERKEN EINDTOETSEN 6-de leerjaarmaandag, 19 juni

WISKUNDE: meten en meetkunde
W.O.: ruimte en maatschappij
- turnen
dinsdag, 20 juni

WISKUNDE: hoofdrekenen en getallen
NEDERLANDS: taalbeschouwing – zinsleer – woordleer
W.O.: tijd (+ eeuwtelling zie meten)
woensdag, 21 juni

WISKUNDE: cijferen
NEDERLANDS: lezen en schrijven
W.O.: techniek en natuur
donderdag, 22 juni

NEDERLANDS: afscheidstekst

vrijdag, 23 juni
WAT TE STUDEREN?
* enkel het 6-de leerjaar
WISKUNDE

- Hoofdrekenen:                      - rekenregels (x 5, : 5, x 15, x 25, : 25, x 9, x 11, x 99, x 101,
x 10, 100, 1000, : 10, 100, 1000, x 0,5, : 0,5, x 0,1, x 0,1, x 4,   
: 4, …)
 - volgorde der bewerkingen
 - rekenvoordelen toepassen (zinvol afronden, splitsen van   
  getallen,…)
 - decimalen vermenigvuldigen en delen

- Cijferen:                  - termen: verschil, som, product, verminderen, quotiënt,…
                                  - alle bewerkingen tot op 0,01 * tot op 0,001
                               * - delen door een decimaal getal
                                  - restbepaling bij een deling
                               * - negenproef bij x en :

- Getallen:                 - getallen, breuken en procenten plaatsen op een getallenas
                                  - stambreuken, echte- en onechte breuken, gemengde              
                                    getallen
                                  - breuken, procenten en decimalen vergelijken en ordenen
                                  - breuken omzetten naar decimalen en procenten
                                  - breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken
                                  - breuk en een procent nemen van een getal
                                  - bewerkingen met breuken (-, +, x en :)
                                  - kgv en ggd
                                  - kenmerken van deelbaarheid (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 100,
                                    1000)         
                                  - Romeinse cijfers
                                  - getallendictee (5-de leerjaar tot 1 000 000
                                                                                              * tot 1 000 000 000)        
                                  - getallenreeksen verder zetten  
                               * - functie van getallen: rangorde, hoeveelheid, code,
                                    verhouding,…- Meten en meetkunde:
                                   - tabellen, grafieken aflezen en opstellen
                                   -  lengte-, oppervlakte-, land- en * ruimtematen
                                   - gewichten (kg - ton), inhoudsmaten
                                * - omzetten van volumematen naar inhoudsmaten
                                * - soortelijk gewicht
                                   - tijdsmeting (minuten, uren, dagen, weken, jaren,
                                     trimester, kwartaal, eeuwtelling, kalender,…)
                                   - werken met geldwaarden
                                   - temperatuur
                                   - schaalberekening
                                   - omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
                                * - oppervlakte en volume van lichamen
                                   - hoeken meten en tekenen
                                   - evenwijdig en loodrecht
                                   - vlakke figuren (ook cirkel en * regelmatige veelhoeken)  
                                     kunnen construeren (geodriehoek, passer)
                                   - eigenschappen van vlakke figuren (classificeren)
                                   - vlakke figuren kunnen benoemen
                                   - hoogtelijnen tekenen in driehoeken en vierhoeken
                                   - spiegelen
                                   - symmetrieassen, diagonalen
                                   - kijklijnen
                                   - gelijkvormigheid
                                * - ontwikkeling van balk, kubus en cilinder
                                   - plattegronden lezen, voor- en zijaanzichten van een figuur
                                     bepalen
                                                          
Problemen:                 - gemiddelde en mediaan
                                   - bruto, tarra en netto
                                   - winst en verlies
                                   - ongelijke verdeling
                                   - recht- en omgekeerd evenredigheid
                                   - afstand, snelheid, tijd
                                   - intrest
                                   - procentberekening
                                   - mengsels
                                   - tabellen van een trein,… interpreteren


NEDERLANDS:

Spelling:                                            - moeilijke woorden overlopen
                                                         - hoofdletters
                                                         - meervouden
                                                         - genitief
                                                         - verkleinwoorden
                                                         - trema
                                                         - samenstellingen
                                                         - koppelteken

Werkwoorden:                                   - tegenwoordige tijd
                                                         - verleden tijd
                                                         - voltooid deelwoord
                                                         - onvoltooid deelwoord
                                                         - ’t kofschip
                                                         - werkwoorden overgenomen uit het Engels
                                                        
Taalbeschouwing:                              - synoniemen
                                                         - zegswijzen en spreekwoorden
                                                         - leestekens (+ directe rede)
                                                         - verdelen in zinsdelen
                                                         - o, pv, wwg,*lv, *mv, *bepalingen kunnen
                                                           aanduiden in een zin
                                                         - lidwoorden, zelfstandige naamwoorden,
                                                           bijvoeglijke naamwoorden, verwijswoorden
                                                         - mening en feit
                                                         - letterlijk en figuurlijk
                                                         - soorten zinnen (mededelende zin, bevel,
                                                           vraagzin)


W.O.:                                              - kaarten
                                                       - afgewerkte lessen


dinsdag, 25 april
l + t : wiskunde: hoofdrekenen: volgorde der bewerkingen (toets)
woensdag, 26 april
l + t: Nederlands: zinsleer: 5-de leerjaar: herhaling o, pv en wwg
                                            6-de leerjaar: herhaling + l.v.
- l: wiskunde: herhaling formules en kenmerken van vlakke figuren (zie kompas)
donderdag, 27 april
meebrengen: zwemgerief (enkel het 6-de leerjaar - brevetzwemmen)
t + l: 6-de leerjaar: wiskunde: kubus, balk en cilinder (bundeltje)
 vrijdag, 28 april

t: Wiskunde: KOMPAS 5c: p. 6 t.e.m. 11
                                 6c: p. 10, 11, 12, 13, 17, 18 en 19
l + t: wiskunde: meten: de schaal
ATELIERSwoensdag, 19 april
l + t : wiskunde: hoofdrekenen: volgorde der bewerkingen
meebrengen: rapport en toetsenmap
heen en weer: info over "De Wadden"
BUITENSPEELDAG
donderdag, 20 april
meebrengen: turngerief
l + t: w.o.: bundeltje Wadden (klipper, de sluis, Waddeneilanden en getijden)
t: Nederlands: werkwoorden: t.t., v.t. en v.d.
6-de leerjaar: wiskunde: de cilinder (bundeltje)
 vrijdag, 21 april
t: Wiskunde: KOMPAS 5c: p. 1 t.e.m. 5
                                 6c: p. 1 t.e.m. 9
t : Nederlands: spelling allerlei 
l + t: wiskunde: vraagstukken: recht- en omgekeerd evenredig
heen en weer: inlichtingenfiche + toestemming meerdaagse afgeven
ATELIERS
PLANNING HERHALINGS- EN TOETSENWEEK MAART              KLAS SASKIA

vrijdag, 17 maart

Mappen en Kompas in orde meenemen naar huis.
NATIONALE PYJAMADAG
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.


HERHALINGSDAGEN
maandag, 20 maart

HERHALING: problemen (7)
turnen
dinsdag, 21 maart

HERHALING: cijferen, hoofdrekenen (1-2)                   
                            moeilijke woorden (1)
woensdag, 22 maart

HERHALING: meten en meetkunde (5-6)
                            werkwoorden (3)
donderdag, 23 maart

HERHALING: getallen (3-4)
turnen               spelling (2)
vrijdag, 24 maart

HERHALING: zins- en woordontleding +          
                            taalbeschouwing (4-5-6)

TOETSEN
maandag, 27 maart

TOETS: WISKUNDE: getallen: breuken-%-decimalen (3)
                                          rest (4)
                 NEDERLANDS: lezen en luisteren
      turnen
dinsdag, 28 maart

TOETS: WISKUNDE: meten en meetkunde (5-6)
                NEDERLANDS: werkwoorden + zins- en 
                                              woordleer + taalbeschouwing
                                              (3-4-5-6)
woensdag, 29 maart

TOETS: WISKUNDE: cijferen - hoofdrekenen -
                                          problemen (1-2-7)
donderdag, 30 maart

TOETS: NEDERLANDS: spelling - moeilijke woorden (1-2)
WERELDORIËNTATIE kaart van Europa en de wereld
zwemmen
LUNCH MET LEF
vrijdag, 31 maart


           
VAKANTIE!
dinsdag, 14 maart
l + t: Nederlands: werkwoorden overgenomen uit het Engels
woensdag, 15 maart
l + t : wiskunde: meten: landmaten
donderdag, 16 maart
meebrengen: zwemgerief
10u30 - 12u "UITGELEZEN" met jeugdauteur 'Danny De Vos, Titus, Ben en Joris - ook ouders zijn welkom locatie: refter
l + t: wiskunde: cirkel en schijf
6-de leerjaar: inhouds- en ruimtematen + het soortelijk gewicht 
 vrijdag, 17 maart
t: Wiskunde: KOMPAS 5b: 39, 68, 69
                                 6b: p. 77 t.e.m. 80
l: Nederlands: samenstellingen werkwoorden overgenomen uit het Engels (t.t., v.t. en v.d.) (dictee)
meebrengen: grote zak (kaften worden meegenomen - planning herhalings- en toetsenweek worden meegegeven)
ATELIERS


dinsdag, 7 maart
l + t: Nederlands: moeilijke woorden VIII
woensdag, 8 maart
l + t : wiskunde: meten: de schaal
donderdag, 9 maart
meebrengen: turngerief
l + t: Nederlands: samenstellingen
 vrijdag, 10 maart
t: Wiskunde: KOMPAS 5b: 49 en 76

                                 6b: 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75 en 76
l: Nederlands: moeilijke woorden VIII en werkwoorden (t.t., v.t. en v.d.) (dictee)
t: Nederlands: vrije tekst verbeteren
ATELIERS


maandag, 20 februari 2017
meebrengen: camera, speelgoed (Lego,...) -> STOPMOTION
t: onderwerpen opgeven voor een nieuw project
dinsdag, 21 februari
l + t: Nederlands: onvoltooid deelwoord
woensdag, 22 februari
5-de leerjaar: l + t: Wiskunde: oppervlakte van vlakke figuren
ATELIERS
donderdag, 23 februari
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: vraagstukken: mengsels
6-de leerjaar: l + t: wiskunde: balk en kubus
 vrijdag, 24 februari
t: Wiskunde: KOMPAS 5b: 70, 71

                                 6b: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71 en 72
t: Nederlands: nieuwe vrije tekst afgeven
CARNAVAL
meebrengen: verkleedkledij


dinsdag, 14 februari
l: w.o.: voeding (toets)
woensdag, 15 februari
l + t: meetkunde: bundel herhaling vlakke figuren
l + t: Nederlands: spelling: het koppelteken
donderdag, 16 februari
meebrengen: zwemgerief
l: wiskunde: vraagstukken: ongelijke verdeling  (toets)
 vrijdag, 17 februari
t: Kompas:  5B: p. 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64 en 65     
                  6B: p. 50 t.e.m. 59
l: Nederlands: het koppelteken 
ATELIERS

dinsdag, 7 februari
t: Nederlands: werkwoorden: t.t., v.t. en v.d. (oefeningen)
t: w.o.: mindmap maken tekst "voeding" volledig afwerken
woensdag, 8 februari

l + t: wiskunde: vraagstukken: ongelijke verdeling (vervolg)
l + t: meetkunde: kenmerken van driehoeken
l + t: wiskunde: ruimtematen (6-de leerjaar)
donderdag, 9 februari
meebrengen: turngerief
l + t: Nederlands: woordleer (werkbladen) 
t: Nederlands: tekstbespreking 
l + t: wiskunde: bewerkingen met breuken (6-de leerjaar)
 vrijdag, 10 februari
l: Nederlands: open- en gesloten lettergrepen + splitsen (toetsje)
t: Kompas:  5B: p. 47, 50, 51, 52, 53 en 54      
                  6B: p. 40 t.e.m. 49
ATELIERSdinsdag, 31 januari
l + t: wiskunde: kenmerken van deelbaarheid (werkbladen)
woensdag, 1 februari

l + t: wiskunde: vraagstukken: ongelijke verdeling
donderdag, 2 februari
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: vraagstukken: kapitaal en intrest
t: w.o.: mindmap maken tekst "voeding"
 vrijdag, 3 februari
l: Nederlands: open- en gesloten lettergrepen + splitsen
l + t: meetkunde: kenmerken van driehoeken
t: Kompas:  5B: p. 35, 36, 44, 45 en 46     
                  6B: p. 31 t.e.m. 39
ATELIERS


dinsdag, 24 januari
l + t: Nederlands: werkwoorden: t.t., v.t. en v.d. (oefeningen)
t: tekst: "ik en de toekomst" afgeven
woensdag,25 januari 

6-de leerjaar: l + t: wiskunde: cirkel, schrijf en regelmatige veelhoeken (toets)l + t: wiskunde: delers, veelvouden, ggd en kgv (toets)
donderdag, 26 januari
meebrengen: turngerief
l + t: Nederlands: spelling: splitsen in lettergrepen 
vrijdag, 27 januari
l: Nederlands: werkwoorden
t: tekening afgeven (beeld)
t: Kompas:  5B: p. 29, 30, 31, 37 en 38
                  6B: p. 21 t.e.m. p. 29


dinsdag, 17 januari
meebrengen: tijdschriften
l + t: Nederlands: werkwoorden: het v.d. (oefeningen)
6-de leerjaar: l + t: wiskunde: cirkel, schrijf en regelmatige veelhoeken
t: wiskunde: Romeinse cijfers
woensdag,18 januari 

l + t: wiskunde: Romeinse cijfers (toets)
donderdag, 19 januari
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: procenten (toets)
l + t: wiskunde: meetkunde: hoeken (herhaling)
vrijdag, 20 januari
t: w.o.: gezonde voeding (tekst lezen) 
l: Nederlands: werkwoorden: het v.d. én zinsleer: o. - p.v. - w.w.g. (toets)
t: Kompas:  5B: p. 1, 3 en 12
                  6B: p. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20

dinsdag, 10 januari
meebrengen: ringmappen, rapport en toetsenmap (ondertekend)
l + t: Nederlands: zinsleer: herhaling o en pv + het werkwoordelijk gezegde (WWG)
t: w.o.: mindmap afwerken
woensdag,11 januari 

l + t: wiskunde: procenten
l + t: wiskunde: Romeinse cijfers
donderdag, 12 januari
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: meetkunde: rechten en hoeken (herhaling)
l + t: Nederlands: herhaling t.t. en v.t. + het voltooid deelwoord (v.d.)
vrijdag, 13 januari
+ t: wiskunde: delers en veelvouden
l: w.o.: toets seksualiteit
t: Kompas:  6B: p. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 (deels voor de vakantie gemaakt)

NIEUWJAARSRECEPTIE "BLACK & WHITE"
dinsdag, 20 december
meebrengen: bord, bestek, kommetje, beker en ..... (iets om te eten of drinken)
+ tijdschriften
KERSTONTBIJT
woensdag,21 december 

t: Nederlands: vrije tekst afgeven
donderdag, 22 december
meebrengen: zwemgerief
vrijdag, 23 december
heen en weer: rapport en toetsenmap worden meegegeven
meebrengen: cadeautje (zelfgemaakt of max. ter waarde van € 5), spelletjes
KERSTFEESTJE


PLANNING MAAND DECEMBER                                                              


maandag, 5 dec.

HERHALING:
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
- meenemen: turngerief
dinsdag, 6 dec.

HERHALING:
- Nederlands: zinsleer en werkwoorden
BEZOEK VAN SINTERKLAAS
woensdag, 7 dec.

HERHALING:
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
donderdag, 8 dec.

HERHALING:
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
- meenemen: zwemgerief
vrijdag, 9 dec.

HERHALING:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- Nederlands: spelling

TOETSENWEEK
maandag, 12 dec.

TOETS:
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
- meenemen: turngerief
dinsdag, 13 dec.

TOETS:
- Nederlands: lezen en luisteren
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
woensdag, 14 dec.

TOETS:
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
WEEK VAN ’T GENTS - een duiding over de figuur van Pierke, door Luk De BruyckerUITSTAP
(misschien komen we een 10-tal minuten later terug op de Harp)
donderdag, 15 dec.

TOETS:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- meenemen: turngerief
vrijdag, 16 dec.

TOETS:
- Nederlands: spelling, zinsleer, werkwoorden
- W.O.: bundeltje seksualiteit
WORKSHOP: Leren Afval Beheren Op school (LABO)
                                              


dinsdag, 29 november
t +l: wiskunde: vraagstukken: bruto - tarra - netto
Nederlands: moeilijke woorden V overschrijven
woensdag,30 november 

t: Nederlands: werkwoorden 't kofschip
l: wiskunde: de tijdsmeting
KOM VANDAAG EXTRA OPVALLEND NAAR SCHOOL: FLUO, LICHT,...
donderdag, 1 december
l wiskunde: kenmerken van vlakke figuren
6-de leerjaar: l: lichamen
meebrengen: turngerief
l + t: Nederlands: meervoudsvormen
heen en weer: planning herhalings- en toetsenweek wordt meegegeven
vrijdag, 2 december
VIB: bezoek van een wetenschapper: workshop
l: wiskunde: hoofdrekenen: rekenvoordelen en regeltjes
t: w.o.: bundeltje "seksualiteit" goed lezen
l: Nederlands: moeilijke woorden V, meervoudsvormen en 't kofschip (dictee)
t: Kompas:         5A: boek afwerken 
                         6B: p  dinsdag, 22 november

woensdag,23 november 

t: Nederlands: werkwoorden (v.t.)
l: wiskunde: winst en verlies
donderdag, 24 november
l wiskunde: kenmerken van vlakke figuren
6-de leerjaar: l: oppervlakte formules vlakke figuren
meebrengen: turngerief
vrijdag, 25 november
l: wiskunde: hoofdrekenen: regeltjes
t: w.o.: bundeltje "seksualiteit" goed lezen
t: Kompas:         5A: p. 70, 71, 72, 77, 78, 79 en 80 
                          6A: p. boek afwerken


dinsdag, 15 november
t: Nederlands: werkwoorden (v.t.)
woensdag,16 november 

ATELIERS
donderdag, 17 november
t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
6-de leerjaar: l: wiskunde: de cirkel en schijf + lichamen
meebrengen: turngerief
vrijdag, 18 november
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) en verkleinwoorden (dictee)
t: Kompas:         5A: p. 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67

                          6A: p. 68, 69, 70, 71, 72, 73 en 74

dinsdag, 8 november
t: w.o.: vragen opstellen nieuw projectonderwerp
woensdag,9 november 

ATELIERS
donderdag, 10 november
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
meebrengen: zwemgerief
t: Kompas:          5A: p. 56, 57, 58, 59 en 60
                          6A: p. 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 en 65
vrijdag, 11 november
WAPENSTILSTAND  -geen school-

dinsdag, 25 oktober
t: w.o.: projectonderwerp opgeven
woensdag, 26 oktober

l + t: wiskunde: getallen: procent
l: wiskunde: formules vlakke figuren (enkel 6-de leerjaar)
donderdag, 27 oktober
meebrengen: zwemgerief
t: Kompas:          5A: p. 49, 50, 51, 52, 53, 54 en 55
                          6A: p. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 en 55
vrijdag, 28 oktober
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG   G E E N   S C H O O L

Prettige vakantie! 
dinsdag, 18 oktober
t: Nederlands: werkwoorden de verleden tijd (v.t.) werkblad afwerken
t: Nederlands: moeilijke woorden IV
woensdag, 19 oktober

l + t: wiskunde: vraagstukken: bruto-tarra-netto
l: wiskunde: cijferen en tafels (toets)
heen en weer: formulier oudercontact
donderdag, 20 oktober
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: getallen: breuken: vereenvoudigen en gelijknamig maken (toets)
l + t: wiskunde: de schaal (6-de leerjaar)
vrijdag, 21 oktober
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) en moeilijke woorden IV (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48
                          6A: p. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 en 47
19u30 WIJNDEGUSTATIE 

dinsdag, 11 oktober
t: Nederlands: werkwoorden de verleden tijd (v.t.) werkblad afwerken
woensdag, 12 oktober

l: wiskunde: vraagstukken: afstand-snelheid-tijd afwerken
t + t: Nederlands: zinsleer: onderwerp (o.)
donderdag, 13 oktober
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: getallen: breuken: vereenvoudigen en gelijknamig maken (afwerken)
l: Nederlands: zinsleer: o en pv (toets)
vrijdag, 7 oktober
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) en moeilijke woorden I, II en III (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39
                          6A: p. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39
dinsdag, 4 oktober
t: Nederlands: werkwoorden de verleden tijd (v.t.)
t: dictee en toets gemiddelde verbeteren en laten ondertekenen

woensdag, 5 oktober
l: wiskunde: vraagstukken: afstand-snelheid-tijd 
t + t: Nederlands: zinsleer: persoonsvorm (p.v.)
UITSTAP 
Het huis van Kina en de kinderrechtswinkel nodigen ons uit voor de opening van de tentoonstelling "De bende van :P". 
Dit is een persvoorstelling. Gelieve te laten weten wanneer je kind niet in beeld mag komen.
Start: 11u (kan iets uitlopen)

donderdag, 6 oktober (Max' verjaardag)
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: getallen: breuken: vereenvoudigen en gelijknamig maken
l: Nederlands: werkwoorden (v.t.) (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 26, 27, 28, 29, 30 en 31

                          6A: p. 26, 27, 28, 29, 30 en 31
vrijdag, 7 oktober
FACULTATIEVE VRIJE DAG
Wie kan/wil komen: Hannes trouwt om 9u (stadhuis) 
dinsdag, 27 september
t: Nederlands: - moeilijke woorden III overschrijven

                      - werkwoorden de t.t. 
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen

woensdag, 28 september
l: wiskunde: het gemiddelde en de mediaan (toets)
t + t: Nederlands: hoofdletters
t: toetsen w.o. en lengtematen verbeteren en laten ondertekenen

donderdag, 29 september
meebrengen: turngerief, lunch
l + t: wiskunde: getallen: breuken: algemene begrippen
6-de lj.: l + t: wiskunde: meten: landmaten
t: vrije tekst: definitieve versie afgeven/doormailen (klassaskia@gmail.com)

vrijdag, 30 september
meebrengen: tijdschriften, leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.), hoofdletters en moeilijke woorden II (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25
                          6A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25
LUNCH met LEF

maandag, 3 oktober
meebrengen: turngerief
dinsdag, 20 september
t: Nederlands: - moeilijke woorden II overschrijven + kruiswoordraadsel
                      - werkwoorden de t.t. 
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
l: w.o.: verslag uit de praatronde (toets)

woensdag, 21 september
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG -geen school-
t: wiskunde: cijferen bundeltje afwerken

donderdag, 22 september
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: meten: lengtematen (toets)
6-de lj.: l + t: wiskunde: meten: landmaten
t: w.o.: inhoudsvragen werkstuk doorgeven

vrijdag, 23 september
meebrengen: tijdschriften, leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.) en moeilijke woorden II (dictee)
l + t: wiskunde: toepassingen: gemiddelde en mediaan
t: Kompas:          5A: p. 14, 16, 17 en 18
                          6A: p. 14, 15, 16, 17 en 18

maandag, 26 september
meebrengen: turngerief
dinsdag, 13 september
t: Nederlands: - moeilijke woorden I overschrijven + kruiswoordraadsel
                      - werkwoorden de t.t. 
heen en weer: formulier tutti frutti 

woensdag, 14 september
t + l: Nederlands: spelling: getallen schrijven
l + t: wiskunde: cijferen (werkbladen)
t: w.o.: verslag praatronde lezen

donderdag, 15 september
meebrengen: zwemgerief
t: Nederlands: vrije tekst: verbeterde versie afgeven
l + t: wiskunde: meten: lengtematen

vrijdag, 9 september
meebrengen: leesboek (leescafé)
l: Nederlands: werkwoorden (t.t.), moeilijke woorden I en getallen (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
                          6A: p. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

maandag, 19 september
meebrengen: turngerief

dinsdag, 20 september
l: w.o.: verslag uit de praatronde (toets)dinsdag, 6 september
meebrengen: rapport
t: schriften kaften
INFOAVOND (19u)

woensdag, 7 september
t + l: Nederlands: werkwoorden: de tegenwoordige tijd (t.t.)

donderdag, 8 september
meebrengen: turngerief

vrijdag, 9 september
t: Nederlands: vrije tekst: eerste ontwerp afgeven
t: Kompas:          5A: p. 1, 2, 3, 4 en 5
                          6A: p. 1, 2, 3, 4 en 5vrijdag, 2 september
heen en weer: formulieren afgeven
t: voorblad schoolagenda invullen
UITSTAP BLAARMEERSEN
meebrengen: zwemgerief, zonnecrème, 10-uurtje, lunch en drankjes
maandag, 5 september
- meebrengen: 1 dikke ringmap, 3 pakjes scheidingsbladen (telkens 10 onderverdelingen)
niet verplicht, maar wel handig:  lat (30 cm), grijs potlood, gom, pen, inktbuisjes, markeerstift, schaar, lijm,  4 kleurtjes (blauw, groen, rood, zwart), kleurpotloden en een geodriehoek
dinsdag, 6 september 
- t: schriften kaften


PLANNING     TOETSENWEEK        6-de leerjaar
 maandag, 20 juni

wiskunde:     - getallenkennis (onderdeel 3 en 4)
                        - hoofdrekenen (onderdeel 1)

w.o. (maatschappij)


 dinsdag, 21 juni

Nederlands: - moeilijke woorden (1)
                        - spelling (2)
                        - werkwoorden (3)
                        - zinsontleding (4)

w.o. (ruimte)

woensdag, 22 juni

wiskunde:     - cijferen (2)
                        - meten (5)
                        - meetkunde (6)

donderdag, 23 juni

Nederlands: - lezen


w.o. (natuur – tijd – techniek)
woensdag,8 juni
l + t: wiskunde: herhaling meten en meetkunde (zie bundel)
l + t: Nederlands: zinsontleding
donderdag, 9 juni
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: getallen (zie bundel)
l + t: Nederlands: werkwoorden
vrijdag, 10 juni

t: kaften in orde brengen
meebrengen: grote zak (kaften worden meegegeven naar huis)
l + t: wiskunde: cijferen
l + t: Nederlands: spelling
dinsdag, 31 mei
geen school
t: agenda maand juni in orde brengen
woensdag,1 juni
l: wiskunde: herhaling oppervlakteformules vlakke figuren
donderdag, 2 juni
meebrengen: turngerief
- l+t: wiskunde: 6-de leerjaar: de cilinder
vrijdag, 3 juni
meebrengen: kledij (zwart-geel-rood) en accessoires
t: KOMPAS 5C afwerken (laatste pagina's)
t: Kompas  6C p. afwerken (laatste pagina's)
RODE DUIVELS op bezoek :-)


PLANNING LAATSTE MAAND                                                                   KLAS SASKIA

vrijdag, 3 juni

HOOG BEZOEK J      (komen jullie gepast verkleed?)


maandag, 6 juni

SPORTDAG meebrengen: reserve- en sportkledij
dinsdag, 7 juni

zie agenda
woensdag, 8 juni

zie agenda
donderdag, 9 juni

- turnen
zie agenda
Kaften en herhalingsbundels worden meegenomen naar huis
vrijdag, 10 juni

UITSTAP? (misschien; staat nog niet vast)


maandag, 13 juni

HERHALING cijferen, hoofdrekenen, zinsontleding  en woordleer (1-2) (4-5)
- turnen
UITGELEZEN
dinsdag, 14 juni

HERHALING spelling, werkwoorden en taalbeschouwing  (1-2-3-6)
woensdag, 15 juni

HERHALING meten en meetkunde  (5-6)
donderdag, 16 juni

HERHALING getallen (breuken - % - decimalen – rest) (3-4)
- turnen
vrijdag, 17 juni

HERHALING problemen  (7)

maandag, 20 juni

- turnen
EINDTOETSEN (zie planning)
dinsdag, 21 juni

EINDTOETSEN (zie planning)
woensdag, 22 juni

EINDTOETSEN (zie planning)
donderdag, 23 juni

- turnen
EINDTOETSEN (zie planning)
Voorstelling werkstukken 6de leerjaar: Zoë -
vrijdag, 24 juni

Voorstelling werkstukken 6de leerjaar: Jone – Esmee – Joëlle – Lenka - Ella
- meebrengen: grote zak (schoolmateriaal mag mee naar huis)
Afscheidsspeech


maandag, 27 juni

- turnen
Voorstelling werkstukken 6de leerjaar: Indira – Camille – Fons – Lander – Destiny - Mauro
- oudercontacten (brief volgt)
dinsdag, 28 juni

- klas opruimen
- spelactiviteit
- 15u30: eindreceptie
- 19u: proclamatie (6de leerjaar)
- Nachtje op de Harp:           enkel 6de leerjaar
(meebrengen: matje, slaapzak, kussen, pyjama, kledij, toiletzak met tandenborstel,…)
woensdag, 29 juni

"Alles op z'n kop namiddag"
(Leerlingen van het 5de leerjaar komen te weten wie hun nieuwe klasgenoten worden. Samen doen we een leuke activiteit. De lln. Van het 6de leerjaar eindigen waar ze zijn gestart: in de kleuterklas)
donderdag, 30 juni

- turnen
Uitstap BLAARMEERSEN
(meebrengen: lunch, 10-uurtje, drankjes, zwemgerief en zonnecrème)

V A K A N T I E !
dinsdag, 24 mei
t: Nederlands: herhaling: werkwoorden (gemengde reeks)
woensdag, 25 mei
t + l: Nederlands: spelling: herhaling (zie werkblad)
donderdag, 26 mei
meebrengen: turngerief en vaseline (muzische vorming - beeld)
5-de lj.: wiskunde: l + t: cirkel en schijf
6-de lj.: wiskunde: l + t: de cilinder
vrijdag, 27 mei
l: Nederlands: werkwoorden  (dictee)
t: KOMPAS 5C p. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 en 76
t: Kompas  6C p. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 en 78
ATELIERS


woensdag, 18 mei
t + l: Nederlands: werkwoorden: het onvoltooid deelwoord
donderdag, 19 mei
meebrengen: zwemgerief en bibliotheekkaart
t: toets Nederlands verbeteren en laten ondertekenen
vrijdag, 20 mei
l: Nederlands: werkwoorden als bijvoeglijke naamwoorden en het onvoltooid deelwoord
t: KOMPAS 5C p. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66
t: Kompas  6C p. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69
DRAMA, WERKEN MET HOUTSKOOL en nog iets...dinsdag, 10 mei
t: Nederlands: herhaling: zinsontleding
t: onderwerp werkstuk opgeven
woensdag, 11 mei
t + l: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
donderdag, 12 mei
meebrengen: turngerief
l: Nederlands: moeilijke woorden IX, werkwoorden (Engels) en het trema (dictee)
t: KOMPAS 5C p. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 en 58

t: Kompas  6C p. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 en 60
vrijdag, 13 mei
FACULTATIEVE VRIJE DAG 


dinsdag, 3 mei
t: Nederlands: moeilijke woorden IX overschrijven
woensdag, 4 mei
t + l: Nederlands: zinsleer: bijwoordelijke bepalingen
t: KOMPAS 5C p.45, 46 en 49
t: Kompas  6C p. 50, 51 en 52
t + l: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord


woensdag, 27 april
t: wiskunde: hoofdrekenen: allerlei oefeningen
l + t: Nederlands: werkwoorden uit het Engels
donderdag, 28 april
meebrengen: turngerief 
t: KOMPAS 5C p. 37, 38, 39, 40, 41, 42 , 43 en 44
t: Kompas 6C p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 en 49
vrijdag, 29 april
BEZOEK van onze CORRESPONDENTIEKLAS
dinsdag, 19 april
t: Nederlands: werkwoorden 't kofschip
woensdag, 20 april
t: wiskunde: vraagstukken: omgekeerd evenredigheid
donderdag, 21 april
meebrengen: zwemgerief 
l + t: Nederlands: trema
vrijdag, 22 april
STEM: workshop 'Soap Story' (voormiddag)
t: Nederlands: 't kofschip, het trema, werkwoorden (t.t., v.t. en v.d.) toets
t: KOMPAS 5C p. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 36

t: Kompas 6C p. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 38


dinsdag, 12 april
meebrengen: bibliotheekboeken, rapport en toetsenmap
t: agenda voor de maand april in orde brengen
woensdag, 13 april
t: Nederlands: werkwoorden 't kofschip
l + t: wiskunde: hoofdrekenen met decimalen (x en :)
donderdag, 14 april
meebrengen: turngerief 
t: wiskunde: vraagstukken: omgekeerd evenredigheid
t +l: wiskunde: breuken bewerkingen herhaling
vrijdag, 15 april
t: w.o.: teksten afgeven ter verbetering
t: Nederlands: vrije tekst afgeven
t: KOMPAS 5C p. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 27
t: Kompas 6C p. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 29woensdag, 23 maart
meebrengen voor onze correspondentie: briefpapier, fotootjes,...
meebrengen: grote kaft wiskunde en Nederlands
donderdag, 24 maart
meebrengen: zwemgerief 
6-de leerjaar: wiskunde: lichamen
l + t: wiskunde: getallen bewerkingen met breuken
vrijdag, 25 maart
toetsen en rapporten worden meegegeven
meebrengen: lunch, drankje, FIETS én fietsHELM
KERMISKOERS wijk 13
t: KOMPAS 5C p. 14, 15, 16, 17, 34, 35 en 36 
t: Kompas 6C p. 12, 13, 14, 15, 17, 18 en 19
PLANNING HERHALINGS- EN TOETSENWEEK MAART                         KLAS SASKIA


vrijdag, 4 maart                           PEDADOGISCHE STUDIEDAG   - geen school -

HERHALINGSDAGEN
maandag, 7 maart

Mappen en Kompas in orde meenemen naar huis.
turnen
dinsdag, 8 maart

HERHALING: cijferen, hoofdrekenen (1-2)                   
                            Werkwoorden (3)
Kompas c p. 4 en 5   +   werkblad hoofdrekenen, cijferen en werkwoorden
woensdag, 9 maart

HERHALING: meten en meetkunde (5-6)
                            Moeilijke woorden (1)
Kompas c p. 6, 7, 8, 9, 10 en 11
donderdag, 10 maart

HERHALING: getallen (3-4)
zwemmen         spelling (2)
Kompas c p. 1, 2 en 3   +   werkblad spelling
vrijdag, 11 maart

HERHALING: zins- en woordontleding +          
                            taalbeschouwing (4-5-6)
                         problemen (7)
Kompas c p. 12 en werkblad problemen + Nederlands

TOETSEN

maandag, 14 maart

TOETS: WISKUNDE: getallen: breuken-%-decimalen (3)
                                          rest (4)
                NEDERLANDS: werkwoorden (3)
turnen
dinsdag, 15 maart

TOETS: WISKUNDE: meten en meetkunde (5-6)         
woensdag, 16 maart

TOETS: WISKUNDE: cijferen – hoofdrekenen (1-2)
                NEDERLANDS: zinsleer+ taalbeschouwing
                                              (4-5)
donderdag, 17  maart

TOETS: WISKUNDE: problemen (7)    
                  NEDERLANDS: spelling - moeilijke woorden (1-2)
turnen  
vrijdag, 18 maart

TOETS: WERELDORIËNTATIE: de Europese Unie


dinsdag, 1 maart
l: wiskunde: formules oppervlakte herhalen
woensdag, 2 maart
6de lj.: wiskunde l + t: soortelijk gewicht + ruimte- en inhoudsmaten

5 de lj.: t +l: wiskunde: meetkunde: cirkel en schijf
donderdag, 3 maart
meebrengen: turngerief 
5 de lj.: t +l: wiskunde: meten en meetkunde: landmaten
l: Nederlands: toets: samenstellingen en werkwoorden (alle tijden)
+ t: wiskunde: vraagstukken intrest
t: KOMPAS 5B p. 40, 66, 67, 68, 69, 76, 77 en 78
t: Kompas 6B p. 32, 33, 34, 53, 54, 55, 67, 77, 79 en 80 (intrest)   6C  p 1, 2 en 3
vrijdag, 4 maart
GEEN SCHOOL: PEDAGOGISCHE CONFERENTIE

dinsdag, 23 februari
t: Nederlands: werkwoorden v.d. (werkblad afwerken)
t: Nederlands: moeilijke woorden VIII
woensdag, 24 februari
t +l: wiskunde: mengsels
G R O O T O U D E R D A G
donderdag, 25 februari
meebrengen: zwemgerief 
l + t: wiskunde: de schaal (werkbladen)
l +t: Nederlands: spelling: samenstellingen
vrijdag, 26 februari
t: agenda voor de maand maart in orde brengen
l: Nederlands: moeilijke woorden VIII en werkwoorden (v.d.) (dictee)
t: KOMPAS 5B p.51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70 en 71
t: Kompas 6B p. 58, 59, 64, 65, 70, 71, 72, 74, 75 en 76


dinsdag, 16 februari
heen en weer: facturen werden meegegeven
woensdag, 17 februari
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen
5de lj.: l + t: wiskunde: meten: oppervlaktematen
t: Nederlands: herhaling: zinsleer: o pv wwg lv en mv
t + l: wiskunde de schaal (werkblad)
donderdag, 18 februari
meebrengen: turngerief
t: projectonderwerp opgeven
t: Nederlands: taalbeschouwing allerlei (werkbladen)
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen
vrijdag, 19 februari
t: Nederlands: herhaling: zinsleer: o pv wwg lv en mv (toets)
l + t: wiskunde: getallen: kenmerken van deelbaarheid
t: KOMPAS 5B p. 33, 43, 46, 54, 55, 56, 58 en 72
t: Kompas 6B p.  14, 45, 46, 51,56, 57, 66, 73 en 78   


dinsdag, 2 februari
t: agenda maand februari in orde brengen (houd rekening met de vakantie week van 8/2 niet invullen)
woensdag, 3 februari
l + t: wiskunde: de schaal
t: Nederlands: herhaling: zinsleer: o pv wwg lv 
donderdag, 4 februari
meebrengen: turngerief
t: Nederlands: het v.d. en zinsleer (dictee)
l + t: wiskunde: afstand-snelheid-tijd
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen
vrijdag, 5 februari
t: KOMPAS 5B p.  27, 28, 29, 30 47, 48, 49, 79 en 80
t: Kompas 6B p.  50, 52, 60, 61, 62, 63, 68 en 69
meebrengen: carnavalkledij, gezelschapsspellen
dinsdag, 26 januari

woensdag, 27 januari
l + t: wiskunde: bewerkingen met breuken

l + t: Nederlands: werkwoorden: voltooid deelwoord (werkblad)
donderdag, 28 januari
meebrengen: zwemgerief

wiskunde: problemen: afstand-snelheid-tijd
Nederlands: spelling: herhaling: verkleinwoorden
vrijdag, 29 januari
t: KOMPAS 5B p.  26, 31, 39, 41, 42, 44, 45 en 50
t: Kompas 6B p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 en 48
l + t: wiskunde: de schaal
meebrengen: zaklamp
UITSTAP: meebrengen: lunch, 10-uurtje, drankje en LIJNKAART


dinsdag, 19 januari
l + t: wiskunde: toepassingen: de ongelijke verdeling (TOETS)
woensdag, 20 januari
l + t: Nederlands: werkwoorden: het v.d.
l + t: wiskunde: getallen: Romeinse cijfers (toets)

donderdag, 21 januari
meebrengen: turngerief

l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken (toets kenmerken, omtrek en oppervlakte) 
(toets)
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: regelmatige veelhoeken (toets)
vrijdag, 22 januari
t: KOMPAS 5B p. 19, 20, 23, 24, 25, 34 en 38   
t: Kompas 6B p. 29, 30, 31, 35, 36, 37 en 38
l: wiskunde: getallen: delers en veelvouden (toets)


dinsdag, 12 januari
l+t: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord
t: Nederlands: moeilijke woorden VII overschrijven
woensdag, 13 januari
l + t: wiskunde: toepassingen: de ongelijke verdeling (zie werkbladen)
l + t: wiskunde: getallen: Romeinse cijfers (zie werkbladen)

donderdag, 14 januari
meebrengen: zwemgerief

t: Vrije tekst: tekst verbeterd afgeven
l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: regelmatige veelhoeken

vrijdag, 15 januari
t: KOMPAS 5B p. 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18       
t: Kompas 6B p. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28
l: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord en moeilijke woorden VII (toets)


dinsdag, 5 januari
meebrengen: toetsenmap en kaften
t: agenda voor de maand januari in orde brengen
woensdag, 6 januari
t: Nederlands: herhaling: verleden tijd
l + t: wiskunde: getallen: delers en veelvouden
donderdag, 7 januari
meebrengen: turngerief
t: Vrije tekst: nieuw ontwerp afgeven
l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: cirkel en schijf
vrijdag, 8 januari
t: KOMPAS 5B p. 4, 5, 7, 8, 9, 37, 38 en 43
t: Kompas 6B p. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 21
t: project: teksten afgeven


PLANNING MAAND DECEMBER                                                                

  maandag, 30 nov.                      HERHALING:
                                                  - wiskunde: hoofdrekenen en cijferen
                                                  - t: Nederlands: moeilijke woorden VI overschrijven
dinsdag, 1 dec.

HERHALING:
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
- Nederlands: zinsleer en werkwoorden
woensdag, 2 dec.

MEDISCH ONDERZOEK voor het 5-de leerjaar
donderdag, 3 dec.

HERHALING:
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
- meenemen: zwemgerief
vrijdag, 4 dec.

HERHALING:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in 
de kaft)
- Nederlands: spelling en moeilijke woorden
- Nederlands: dictee: moeilijke woorden VI
BEZOEK VAN SINTERKLAAS

TOETSENWEEK
maandag, 7 dec.

TOETS:
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
- meenemen: turngerief
dinsdag, 8 dec.

TOETS:
- Nederlands: zinsleer
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
woensdag, 9 dec.

TOETS:
- Nederlands: lezen en luisteren
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
donderdag, 10 dec.

TOETS:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- meenemen: turngerief
vrijdag, 11 dec.

TOETS:
- Nederlands: spelling en werkwoorden
- W.O.: kaart van Europa en de wereldmaandag, 14 dec.:               oudercontact (15u30- 18u)
dinsdag, 15 dec.:                 oudercontact (15u30- 19u)vrijdag, 18 dec.:                   kerstontbijt
dinsdag, 24 november
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten (zie kompas p 1, 2 en 3))
woensdag, 25 november
t: wiskunde cijferen (zie werkblad)
VERVANGKLAS en EXTRA lessen FRANS -> Saskia nascholing
donderdag, 26 november
meebrengen: turngerief
t: kaft in orde afgeven
l + t: wiskunde: meetkunde: rechten en hoeken (bundeltje)
l + t: wiskunde: meten: lengtematen (6-de leerjaar ook oppervlakte-en landmaten)
l: Nederlands: woordleer (zie werkblad)

UITSTAP naar aanleiding van een project (verrassing)
MEEBRENGEN: lijnkaart - lunch - regenjas - drankje
VERTREK: 11u20

AANKOMST op de Harp: +/- 16u30
vrijdag, 27 november
kaften worden mee naar huis genomen
t: project: minstens 1 tekst afgeven
l + t: wiskunde: vlakke figuren ***LUIZEN gesignaleerd***
Gelieve te behandelen indien nodig.dinsdag, 17 november
t: Nederlands: moeilijke woorden V overschrijven
l: wiskunde: procenten
project: vragenblad afgeven
meebrengen: rapport
15u: test "goldfish" voor Ketnet (put)
 woensdag, 18 november
l: wiskunde: vraagstukken: inkoop, verkoop, winst en verlies 
t: Nederlands: werkwoorden: de verleden tijd (werkblad)
 donderdag, 19 november
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: hoofdrekenen (regeltjes zie werkblad) (toets)
Nederlands: zinsontleding: het werkwoordelijk gezegde (wwg)

 vrijdag, 20 november
t: KOMPAS 5A p 69, 75, 76, 77 en 78
t: Kompas 6a: p 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 en 80
l: wiskunde: vraagstukken: inkoop, verkoop, winst en verlies (toets)
l: Nederlands: spelling: moeilijke woorden V en werkwoorden (dictee)
WIJNPROEFAVOND


dinsdag, 10 november
t: Nederlands: verkleinwoorden (zie werkblad)
woensdag, 11 november
WAPENSTILSTAND   geen school
donderdag, 12 november
meebrengen: turngerief en BIBLIOTHEEKKAART
t + l: wiskunde: meetkunde: evenwijdige en loodrechte rechten + hoeken
t + l: wiskunde: breuken - decimalen - procenten
 vrijdag, 13 november
t: KOMPAS 5A p 62, 63, 71, 72, 74, 79 en 80
t: Kompas 6a: p. 63, 64, 65, 66, 67 en 75 
l: Nederlands: spelling: werkwoorden (t.t. en v.t.) + verkleinwoorden (dictee)
l + t: wiskunde: problemen: inkoop, verkoop, verlies en winst


dinsdag, 27 oktober
t: agenda voor de maand november in orde brengen (9 t.e.m. 30 november)
l: Nederlands: herhalen: onderwerp en persoonsvorm
meebrengen: bibliotheekboeken
UITSTAP 6-de LEERJAAR - WISPELBERG  
woensdag, 28 oktober
t + l: wiskunde: bruto - tarra - netto (zie werkblad)

t: w.o.: minimum 1 projectonderwerp opgeven
 donderdag, 29 oktober
meebrengen: turngerief

l: wiskunde: bruto - tarra - netto (toets)
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten (zie werkblad)
t/ Nederlands: voor de leerlingen die dit nog niet deden: vrije tekst afgeven
 vrijdag, 30 oktrober
rapporten worden meegegeven
t: KOMPAS 5A p 52, 53, 60, 61, 70 en 73
t: Kompas 6a: 42, 43, 60, 61 en 62

V A K A N T I E  :-)
dinsdag, 20 oktober
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
t: Nederlands: moeilijke woorden IV overschrijven
l: wiskunde: cijferen (toetsje)
 woensdag, 21 oktober
l: wiskunde: meten: de tijd (toets)
l + t: Nederlands: genitief (bezitsvorm)
 donderdag, 22 oktober
meebrengen: zwemgerief

l: wiskunde: meten: lengtematen (6de lj. ook opp.- en landmaten)(toets)
 vrijdag, 23 oktober
ATELIERS
t: KOMPAS 5A p 56, 57, 58, 59, 64 en 65
t: Kompas 6a: 51, 52, 55, 56, 57 en 58
l: Nederlands: moeilijke woorden IV en genitief dictee
meebrengen: grote zak -> mappen gaan mee naar huis)dinsdag, 13 oktober
l+t: wiskunde: breuken
woensdag, 15 oktober
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: GEEN SCHOOL
donderdag, 16 oktober
meebrengen: turngerief

l: wiskunde: breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken (toets)
t: Nederlands: de verleden tijd (v.t.)
vrijdag, 17 oktober
Nederlands: dictee: verleden tijd
t: Nederlands: nieuwe vrije tekst afgeven
t: KOMPAS 5A p. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54 en 55
t: Kompas 6a: p. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 en 54

dinsdag, 6 oktober
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
heen en weer: factuur
l: wiskunde: hoofdrekenen volgorde der bewerkingen 
meebrengen: bibliotheekkaart OF boeken zelf thuis verlengen via "mijn bibliotheek Gent"


 woensdag, 7 oktober
stakingsaanzegging: er is opvang, maar lessen zullen niet kunnen doorgaan doordat 
het team niet volledig is

 donderdag, 8 oktober
meebrengen: zwemgerief

l: wiskunde: breuken: algemene begrippen (toets)
l: wiskunde: hoofdrekenen volgorde der bewerkingen (toets)
t: KOMPAS 5A p 38, 39, 40, 42, 43 en 45
t: Kompas 6a: 35, 36, 37, 38, 39 en 40

vrijdag, 9 oktober

G E E N    S C H O O L (facultatieve vrije dag)

maandag, 12 oktober

l: Nederlands: moeilijke woorden I, II en III (dictee)


dinsdag, 29 september
t: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
t: agenda voor de maand oktober in orde brengen
t: Nederlands: moeilijke woorden III overschrijven
 woensdag, 30 september
l + t: Nederlands: spelling: meervoudsvormen
t: Nederlands: de t.t.


 donderdag, 1 oktober
meebrengen: turngerief

l + t: wiskunde: de tijd
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling; vierhoeken

 vrijdag, 2 oktober
l: Nederlands: moeilijke woorden III, meervouden en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37                                

                               6A: p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34


dinsdag, 22 september
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
l + t: Nederlands: spelling: hoofdletters
l: wiskunde: de tafels (toets)
woensdag, 23 september
l + t: Nederlands:
 werkblad: t.t.
l + t: wiskunde: breuken: algemene begrippen

donderdag, 24 september
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan (toets)
t: Nederlands: vrije tekst laatste ontwerp afgeven


vrijdag, 25 september
l: Nederlands:  hoofdletters en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27
                                6A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25dinsdag, 15 september
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
t: Nederlands: moeilijke woorden II overschrijven

woensdag, 16 september
l + t: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan
l + t: ENKEL 6de lj.: wiskunde: landmaten en afstand - snelheid - tijd
l + t: Nederlands: werkwoorden: de tegenwoordige tijd (t.t.)

donderdag, 17 september
meebrengen: turngerief
l: Nederlands: zinsleer: o en pv aanduiden in een zin (toets)
t: Nederlands: vrije: tweede ontwerp afgeven (eventueel op computer)

vrijdag, 18 september
meebrengen: lunch en beker of drankje 
l: Nederlands: moeilijke woorden II en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
                                 6A: p. 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
S T R A P D A G 
kom die dag zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school

dinsdag, 8 september
t: Nederlands: moeilijke woorden I overschrijven
t + l: Nederlands: de tegenwoordige tijd (t.t.)
t: W.O.: personage opgeven (werkstuk)
meebrengen: bibliotheekkaart
woensdag, 9 september
l + t: Nederlands: zinsontleding: splitsen in zinsdelen en de persoonsvorm
- heen en weer: formulieren ondertekenen

donderdag, 10 september 
UITSTAP BLAARMEERSEN (enkel bij mooi weer)
meebrengen: zwemgerief, zonnecrème, 10-uurtje, lunch en drankjes
- meebrengen: turngerief


vrijdag, 12 september 
l: Nederlands: moeilijke woorden I (dictee)
l + t: wiskunde: meten: lengtematen
t: Kompas:          5A: p. 4, 5, 6, 7, 8 en 9
                          6A: p. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11


woensdag, 16 september
l: W.O.: verslag uit de praatronde (toets)
t: Nederlands: vrije tekst: tweede ontwerp afgeven (eventueel op computer)


woensdag, 2 september

heen en weer: formulieren afgeven en ondertekend teruggeven

- t: voorblad schoolagenda invullen + data maand september


donderdag, 3 september 

- meebrengen: turngerief

- t: schriften kaftenvrijdag, 4 september 

- t: Nederlands: vrije tekst: eerste ontwerp afgeven
- t: Kompas:          5A: p. 1 en 2
                            6A: p. 1 en 2

- meebrengen: 2 ringmappen waarvan 1 dikke, 3 pakjes scheidingsbladen (telkens 10 onderverdelingen)
niet verplicht, maar wel handig lat (30 cm), grijs potlood, pen, inktbuisjes, markeerstift, schaar, lijm,  4 kleurtjes (blauw, groen, rood, zwart), kleurpotloden, passer, zakrekenmachine, geodriehoek en een usb-stick
woensdag, 3 juni
heen-en weer: planning maand juni wordt meegegeven op woensdag
l: Nederlands: herhaling zinsontleding
donderdag, 4 juni
meebrengen: zwemgerief 
t: kaften in orde brengen
t: wiskunde: hoofdrekenen werkblad afwerken (allerlei oefeningen)
vrijdag, 5 juni
kaften moeten mee naar huis (grote zak?)
herhalingsbundel wordt meegegeven
t: KOMPAS 5C p. 47, 48, 62, 64, 65, 67, 75 en 78
t: Kompas  6C p. 60, 61, 66, 67, 71, 72, 73 en 74

dinsdag, 12 mei
t: KOMPAS 5C p. 51 en 55
t: Kompas 6C: p. 54, 55 en 57
woensdag, 13 mei
meebrengen: bagage Wadden
A T E L I E R S
t: KOMPAS 5C p. 58, 63 en 66
t: Kompas 6C: p. 62 en 68dinsdag, 5 mei
t: Nederlands: tekst of gedicht afgeven
woensdag, 6 mei
5 de lj.: t + l: wiskunde: bundel vlakke figuren (omtrek én opppervlakte)
6de lj.: l + t: wiskunde: soortelijk gewicht
t + l: Nederlands: zinsleer: bijwoordelijke bepalingen
heen-en weer: formulieren i.v.m. de Wadden worden meegegeven
donderdag, 7 mei
meebrengen: zwemgerief (enkel het 6de leerjaar -> brevetzwemmen) 
t: Nederlands: werkblad: werkwoorden
t + l: wiskunde: bundel vlakke figuren (toets)
vrijdag, 8 mei
t + l: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
t: KOMPAS 5C p. 44, 45, 46, 49, 50, 53 en 54
t: Kompas  6C p. 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 en 51
dinsdag, 28 april
meenemen: formulier Wadden
t: agendag voor de maand mei in orde brengen
woensdag, 29 april
5 de lj.: t + l: wiskunde: bundel vlakke figuren
6de lj.: l + t: wiskunde: inhouds- en ruimtematen
donderdag, 30 april
meebrengen: turngerief 
t +l: 6de leerjaar: wiskunde: soortelijk gewicht
KOMPAS 5c p: 37, 38, 39, 40, 41 en 42
KOMPAS  6C p.: 37, 38, 40, 41 en 42
uitstap naar het stadhuis (9u-12u)
vrijdag, 1 mei
DAG VAN DE ARBEID      geen school


dinsdag, 21 april
meenemen: toetsenmap, kaften en bibliotheekboeken
woensdag, 22 april
t: nieuwe vrije tekst afgeven
donderdag, 23 april
meebrengen: zwemgerief 
5 de lj.: t + l: wiskunde: bundel vlakke figuren
6de lj.: l + t: wiskunde: inhouds- en ruimtematen
vrijdag, 24 april
t: KOMPAS 5C p. 26, 27, 28, 29, 34, 35 en 36
t: Kompas  6C p. 6, 7, 29, 32, 33, 34, 36 en 39
heen-en weer: formulieren i.v.m. de Wadden worden meegegevendinsdag, 17 maart
t: Nederlands: moeilijke woorden XII
woensdag, 18 maart
6de lj.: wiskunde l + t: meetkunde: lichamen balk, kubus en cilinder
l + t: wiskunde: hoofdrekenen met decimalen (x en :)
t: vrije tekst én illustratie afgewerkt in het boek brengen
donderdag, 19 maart
meebrengen: turngerief 
5 de lj.: t + l: wiskunde: cirkel en schijf
t: wiskunde: vraagstukken: omgekeerd evenredigheid
l: Nederlands: dictee: moeilijke woorden XII
kaften meenemen
t: KOMPAS 5C p. 19, 20, 23, 24, 25 en 27
t: Kompas  6C p. 23, 24, 25, 27, 30 en 31 
vrijdag, 20 maart
P E D A G O G I S C H E   S T U D I E D A G (geen school)
PLANNING HERHALINGS- EN TOETSENWEEK MAART/APRIL              KLAS SASKIA

donderdag, 19 maart

Mappen en Kompas in orde meenemen naar huis.

vrijdag, 20 maart                 PEDADOGISCHE STUDIEDAG   - geen school -

HERHALINGSDAGEN
maandag, 23 maart

HERHALING: problemen (7)
turnen
dinsdag, 24 maart

HERHALING: cijferen, hoofdrekenen (1-2)                   
                            moeilijke woorden (1)
woensdag, 25 maart

HERHALING: meten en meetkunde (5-6)
                            werkwoorden (3)
BIBLIOTHEEKBOEKEN VERLENGEN
donderdag, 26 maart

HERHALING: getallen (3-4)
zwemmen         spelling (2)
vrijdag, 27 maart

HERHALING: zins- en woordontleding +           
                            taalbeschouwing (4-5-6)

TOETSEN
maandag, 30 maart

TOETS: WISKUNDE: getallen: breuken-%-decimalen (3)
                                          rest (4)
                NEDERLANDS: werkwoorden + zins- en 
                                              woordleer + taalbeschouwing
                                              (3-4-5-6)
dinsdag, 31 maart

TOETS: WISKUNDE: meten en meetkunde (5-6)
turnen          
projectvoorstelling “BELGIË”
woensdag, 1 april

TOETS: WISKUNDE: cijferen - hoofdrekenen -
                                          problemen (1-2-7)
donderdag, 2 april

TOETS: NEDERLANDS: spelling - moeilijke woorden (1-2)
WERELDORIËNTATIE kaart van Europa en de wereld
turnen  
projectvoorstelling “BEDREIGDE DIERSOORTEN”
vrijdag, 3 april

projectvoorstelling “EETSTOORNISSEN”
           
VAKANTIE!
dinsdag, 10 maart
t: Nederlands: werkwoorden overgenomen uit het Engels (zie werkblad)
t: Nederlands: vrije tekst verbeterd -op computer- afgeven
woensdag, 11 maart
6de lj.: wiskunde l + t: meetkunde: lichamen balk, kubus en cilinder
l + t: wiskunde: landmaten
donderdag, 12 maart
meebrengen: zwemgerief 
5 de lj.: t +l: wiskunde: cirkel en schijf
l +t: Nederlands: spelling: samenstellingen (zie werkbundel)
t: wiskunde: bewerkingen met breuken (zie werkblad)
vrijdag, 13 maart
l: Nederlands: dictee: samenstellingen en werkwoorden (alle tijden)
t: project: minstens 1 tekst ter verbetering afgeven
t: KOMPAS 5B p. 58 en 68 (landmaten) 5C p. 12, 13, 14, 15, 16 en 17
t: Kompas  6C  p 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 en 22
dinsdag, 3 maart
t: Nederlands: moeilijke woorden XI overschrijven
woensdag, 4 maart
6de lj.: wiskunde l + t: meetkunde: lichamen balk en kubus
l + t: wiskunde: kenmerken van deelbaarheid
donderdag, 5 maart
meebrengen: turngerief 
5 de lj.: t +l: wiskunde: meten en meetkunde: oppervlakteformules (zie werkbundel)
l +t: Nederlands: spelling: samenstellingen (zie werkbundel)
vrijdag, 6 maart
l: Nederlands: dictee: moeilijke woorden XI en werkwoorden (alle tijden)
+ t: wiskunde: vraagstukken intrest
t: project: 1 tekst ter verbetering afgeven
t: KOMPAS 5B p. 35 en 36 (intrest) 5C p. 6, 7, 8, 9, 10 en 11
t: Kompas 6B p. 53, 54 en 55 (intrest)   6C  p 8, 9, 10, 11, 12 en 13

volgende week dinsdag (10 maart): t: Nederlands: vrije tekst verbeterd -op computer- afgeven
dinsdag, 24 februari
t: Nederlands: werkwoorden (werkblad afwerken)
woensdag, 25 februari
6de lj.: wiskunde l + t: meetkunde: lichamen balk en kubus
donderdag, 26 februari
meebrengen: zwemgerief en bibliotheekkaart
t +l: wiskunde: mengsels
l +t: Nederlands: spelling: samenstellingen
vrijdag, 27 februari
t: agenda voor de maand maart in orde brengen
t: Nederlands: vrije tekst nieuw ontwerp afgeven
t: KOMPAS 5B p.46, 53, 54, 70 en 71  (samen) 5C p. 1, 2, 3, 4 en 5
t: Kompas 6B p. 45, 46,56, 57, 64 en 65, 70, 71 en 72 (samen)   6C  p 1, 2, 3, 4 en 5dinsdag, 10 februari
t: Nederlands: werkwoorden (werkblad afwerken)
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen
woensdag, 11 februari
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen
5de lj.: l + t: wiskunde: meten: oppervlaktematen
t: Nederlands: herhaling: zinsleer: o pv wwg lv en mv
t + l: wiskunde de schaal (werkblad)
donderdag, 12 februari
meebrengen: zwemgerief
t: kaften in orde brengen
t: projectonderwerp opgeven
5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen

vrijdag, 13 februari
meebrengen: carnavalkledij, gezelschapsspellen
t: KOMPAS 5B p. 17, 18, 21, 51, 52, 55, 56, 58, 64 e, 65
t: Kompas 6B p.  51, 66, 74, 75, 76 en 78   6C  p18 en 19


dinsdag, 3 februari
t: Nederlands: werkwoorden (werkblad)
t: Nederlands: moeilijke woorden IX overschrijven
t: agenda maand februari in orde brengen (houd rekening met de vakantie week van 16/2 niet invullen)
woensdag, 4 februari
l + t: wiskunde: de schaal
t: Nederlands: herhaling: zinsleer: o pv wwg lv en mv
donderdag, 5 februari
meebrengen: turngerief
l + t: wiskunde: bewerkingen met breuken
5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen

vrijdag, 6 februari
t: KOMPAS 5B p.  27, 28, 29, 30 47, 48, 49, 79 en 80
t: Kompas 6B p.  50, 52, 60, 61, 62, 63, 68 en 69
t: Nederlands: moeilijke woorden IX, het v.d. en zinsleer (dictee)
l + t: wiskunde: afstand-snelheid-tijd
dinsdag, 27 januari
t: Nederlands: 't kofschip afwerken
woensdag, 28 januari
l + t: wiskunde: bewerkingen met breuken

l + t: Nederlands: werkwoorden: voltooid deelwoord (werkblad)
donderdag, 29 januari
meebrengen: zwemgerief

l + t: wiskunde: getallen: Romeinse cijfers (toets)
5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: lichamen en ruimtematen

vrijdag, 30 januari
t: KOMPAS 5B p.  26, 31, 39, 41, 42, 44, 45 en 50
t: Kompas 6B p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 en 48
l: wiskunde: getallen: procenten (toets)
l + t: wiskunde: de schaaldinsdag, 13 januari
l + t: wiskunde: toepassingen: de ongelijke verdeling (TOETS)
woensdag, 14 januari
l + t: Nederlands: werkwoorden "'t kofschip"
l + t: wiskunde: getallen: Romeinse cijfers (toets)

donderdag, 15 januari
meebrengen: turngerief

5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: regelmatige veelhoeken (toets)

t: w.o.: WO I: aandachtig lezen
vrijdag, 16 januari
t: KOMPAS 5B p. 19, 20, 23, 24, 25, 34 en 38   
t: Kompas 6B p. 29, 30, 31, 35, 36, 37 en 38
l: wiskunde: getallen: procenten (toets)
l + t: wiskunde: de schaal


volgende week:
bewerkingen met breuken, afstand snelheid tijd

dinsdag, 13 januari
t: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord
woensdag, 14 januari
l + t: wiskunde: toepassingen: de ongelijke verdeling (zie werkbladen)
l + t: wiskunde: getallen: Romeinse cijfers
donderdag, 15 januari
meebrengen: zwemgerief

t: Vrije tekst: tekst verbeterd afgeven
t + l: wiskunde: getallen: procenten (zie werkbladen)
5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: regelmatige veelhoeken

vrijdag, 16 januari
t: KOMPAS 5B p. 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16      
t: Kompas 6B p. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28
l: Nederlands: werkwoorden: het voltooid deelwoord (toets)
dinsdag, 6 januari
t: moeilijke woorden VIII overschrijven
meebrengen: toetsenmap, boeken verlengen via MIJN BIBLIOTHEEK (link)
t: Nederlands: herhaling: verleden tijd
t: agenda voor de maand januari in orde brengen
woensdag, 7 januari
t + l: Nederlands: zinsontleding: wwg
l + t: wiskunde: getallen: delers en veelvouden
l + t: wiskunde: hoofdrekenen: volgorde der bewerkingen
donderdag, 8 januari
meebrengen: turngerief

t: Vrije tekst: nieuw ontwerp afgeven
t + l: wiskunde: getallen: procenten (zie werkbladen)
5de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: vierhoeken
6de lj.: l + t: wiskunde: meetkunde: cirkel en schijf
vrijdag, 9 januari
t: KOMPAS 5B p. 4, 5, 7, 8, 9, 37, 38 en 43
t: Kompas 6B p. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 21
l: Nederlands: spelling: moeilijke woorden VIII en zinsleer (o, pv, wwg, lv) (dictee)
l: W.O.: De Griekse Wereld & de Romeinen (openboek)woensdag, 17 december
- meebrengen: kaften
- t: w.o.: lezen: De Oude Grieken
 donderdag, 18 december
- t: w.o.: De Romeinen (lezen)

- t: KOMPAS A en B afgewerkt afgeven
 vrijdag, 19 december
kerstontbijt
meebrengen: cadeautje (max. 5 euro) + ....


PLANNING MAAND DECEMBER                                                                KLAS SASKIA

dinsdag, 2 dec.

HERHALING:
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
- Nederlands: zinsleer en werkwoorden
woensdag, 3 dec.

HERHALING:
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen
5de leerjaar: Kompas 5B: p. 4, 5, 10 en 11
6de leerjaar: Kompas 6B: p 4, 5 en 10
donderdag, 4 dec.

HERHALING:
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
t: werkbladen toepassingen afwerken
TOETS: wo (de prehistorie)
- meenemen: zwemgerief
vrijdag, 5 dec.

HERHALING:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
t: werkblad meten afwerken
- Nederlands: spelling
- Nederlands: dictee: moeilijke woorden VII
6de leerjaar: Kompas 6B: p 6, 7 en 20

BEZOEK VAN SINTERKLAAS

TOETSENWEEK
maandag, 8 dec.

TOETS:
- wiskunde: hoofdrekenen en cijferen (onderdeel 1 en 2 in de kaft)
- wiskunde: getallen (onderdeel 3 en 4 in de kaft)
- meenemen: turngerief
dinsdag, 9 dec.

UITSTAP TONEEL meebrengen lijnkaart
woensdag, 10 dec.

TOETS:
- Nederlands: lezen en luisteren
- wiskunde: toepassingen (onderdeel 7 in de kaft)
donderdag, 11 dec.

TOETS:
- wiskunde: meten en meetkunde (onderdeel 5 en 6 in de kaft)
- meenemen: turngerief
vrijdag, 12 dec.

TOETS:
- Nederlands: spelling, zinsleer, werkwoorden
- W.O.: bundeltje Het Oude Egypte

- dinsdag, 16 dec.:                 oudercontact (13u00 - 19u)

- vrijdag, 20 dec.:                   kerstontbijt

                                               
dinsdag, 18 november
t: Nederlands: werkwoorden (zie werkblad)
woensdag, 19 november
G E E N     S C H O O L (pedagogische studiedag)
 donderdag, 20 november
meebrengen: turngerief

l + t: Nederlands: het koppelteken
t + l: wiskunde: meetkunde: evenwijdige en loodrechte rechten + hoeken(toets)

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken (toets)
 vrijdag, 28 november
t: KOMPAS 5A p 72, 73, 74, 77, 78, 79 en 80
t: Kompas 6a: p. 68, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79 en 80
l: Nederlands: spelling: het koppelteken, directe rede (beginaanhaling), verleden tijd (dictee)
l: W.O.: de wereldkaart (toets)dinsdag, 18 november
t: moeilijke woorden VI overschrijven
t + l: Nederlands: het koppelteken
t: wiskunde: inkoop, verkoop, winst en verlies
l: w.o.: landen op de blinde kaart van Europa kunnen aanduiden (toets)
 woensdag, 19 november
l: wiskunde: vraagstukken: inkoop, verkoop, winst en verlies (toets)

t + l: Nederlands: directe rede (eindaanhaling)
t: laatste tekst in het net
 donderdag, 20 november
meebrengen: zwemgerief

l + t: wiskunde: meetkunde: evenwijdige en loodrechte rechten + hoeken meten en tekenen
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten (toets)

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken
 vrijdag, 21 november
t: KOMPAS 5A p 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 en 71 
t: Kompas 6a: p 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71 en 72
l: Nederlands: spelling: het koppelteken, moeilijke woorden VI, leestekens en directe rede (eindaanhaling) (dictee)
t: individueel onderwerp werkstuk opgeven

week nadien
(wereldkaart, nieuwe vrije tekst)

donderdag, 13 november
meebrengen: turngerief

BEZOEK WISPELBERG & VIPschool meebrengen: lunch, drank, schrijfgerief
 vrijdag, 14 november
PROJECTEN worden voorgestelddinsdag, 4 november
t: agenda voor de maand november in orde brengen
meebrengen: mappen, rapport, toetsenmap  en bibliotheekboeken
 woensdag, 5 november
5-de leerjaar MEDISCH ONDERZOEK

 donderdag, 6 november
meebrengen: zwemgerief

t: Nederlands: werkwoorden: de v.t.
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken
 vrijdag, 7 november
t: KOMPAS 5A p 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63 en 73
t: Kompas 6a: 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62
l: Nederlands: herhalen: spelling: alles (onderdeel 2 in de kaft), moeilijke woorden V, de verleden tijd (dictee)


V A K A N T I E  :-)
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
t: Nederlands: de t.t.

l: wiskunde: cijferen (toetsje)
t + l: wiskunde: bruto - tarra - netto

t: KOMPAS 5A p 38, 39, 40, 42, 43 en 45
t: Kompas 6a: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43


l: wiskunde: bruto - tarra - netto (toets)
l: 6de lj. toetsde schaal
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken
l + t: Nederlands: spelling: genitl + t: Nederlands: woordleer: lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoekenief


dinsdag, 21 oktober
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
l: wiskunde: meten: lengtematen (6de lj. ook opp.- en landmaten)(toets)
meebrengen: grote zak -> mappen gaan mee naar huis)
 woensdag, 22 oktober
ATELIERS

 donderdag, 23 oktober
meebrengen: zwemgerief

l + t: Nederlands: woordleer: lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
t + l: wiskunde: getallen: breuken, kommagetallen en procenten

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken
 vrijdag, 24 oktober
t: KOMPAS 5A p 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63 en 73
t: Kompas 6a: 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62
t: projectteksten afgeven
l: Nederlands: herhalen: spelling: alles (onderdeel 2 in de kaft)

V A K A N T I E  :-)
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
t: Nederlands: de t.t.

l: wiskunde: cijferen (toetsje)
t + l: wiskunde: bruto - tarra - netto
Nederlands: dictee: moeilijke woorden IV, verkleinwoorden en t.t.
l + t: wiskunde: breuken: gelijknamig maken en vereenvoudigen
t: KOMPAS 5A p 38, 39, 40, 42, 43 en 45
t: Kompas 6a: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43


l: wiskunde: bruto - tarra - netto (toets)
l: 6de lj. toetsde schaal
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken
l + t: Nederlands: spelling: genitief

woensdag, 15 oktober
l + t: Nederlands: spelling: genitief
t: Nederlands: de verleden tijd (v.t.)

l: wiskunde: breuken (toetsje)
donderdag, 16 oktober
meebrengen: turngerief

t: Nederlands: zinsleer: het lijdend voorwerp (lv)

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken en de schaal
vrijdag, 17 oktober
l: wiskunde: bruto - tarra - netto (toets)
l: 6de lj. toets: de schaal
Nederlands: dictee:  genitief, verleden tijd, o., p.v. en l.v.
t: KOMPAS 5A p. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54 en 55
t: Kompas 6a: p. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 en 54
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
t: Nederlands: de t.t.

l: wiskunde: cijferen (toetsje)
t + l: wiskunde: bruto - tarra - netto
Nederlands: dictee: moeilijke woorden IV, verkleinwoorden en t.t.
l + t: wiskunde: breuken: gelijknamig maken en vereenvoudigen
t: KOMPAS 5A p 38, 39, 40, 42, 43 en 45
t: Kompas 6a: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43

6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken


dinsdag, 7 oktober
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
heen en weer: factuur
t: Nederlands: moeilijke woorden IV overschrijven
l: wiskunde: breuken: algemene begrippen (toets)
l: wiskunde: hoofdrekenen volgorde der bewerkingen (toets)

 woensdag, 8 oktober
l + t: Nederlands: spelling: verkleinwoorden
t: Nederlands: de t.t.

l: wiskunde: cijferen (toetsje)
meebrengen: bibliotheekkaart OF boeken zelf thuis verlengen via "mijn bibliotheek Gent"
 donderdag, 9 oktober
meebrengen: zwemgerief

t: Nederlands: herhaling zinsleer (o, pv)

l + t: wiskunde: breuken: gelijknamig maken en vereenvoudigen
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling: vierhoeken

 vrijdag, 10 oktober

t + l: wiskunde: bruto - tarra - netto
Nederlands: dictee: moeilijke woorden IV, verkleinwoorden en t.t.
t: KOMPAS 5A p 38, 39, 40, 42, 43 en 45
t: Kompas 6a: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43


dinsdag, 30 septembert: dictee en toetsen verbeteren en laten ondertekenen
l: wiskunde: breuken: algemene begrippen (toets)
t: agenda t.e.m. 24 oktober in orde brengen

heen en weer: formulier "kom op appels"

 woensdag, 1 oktober
l + t: Nederlands: spelling: meervoudsvormen
t: Nederlands: de t.t.

l: wiskunde: hoofdrekenen (x 10, 100,... : 10, 100, ... x 5, : 5, x 9 , x 11) (toets)

 donderdag, 2 oktober
meebrengen: turngerief

t: Nederlands: vrije tekst 3 afgeven

l + t: wiskunde: de tijd
6de lj.: l + t: wiskunde: herhaling; vierhoeken

 vrijdag, 3 oktober
l: Nederlands: moeilijke woorden I, II en III, meervouden en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37                                

                               6A: p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34
dinsdag, 23 september
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
t: Nederlands: moeilijke woorden III overschrijven
t: Nederlands: werkblad: t.t.

woensdag, 24 september
l + t: Nederlands: spelling: hoofdletters
l + t: wiskunde: breuken: algemene begrippen
l: wiskunde: de tafels (toets)

donderdag, 25 september
meebrengen: zwemgerief
l + t: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan (toets)
l: wiskunde: vraagstukken: verhoudingen
t: Nederlands: tekst kleimannetje verbeterd in het tekstenboek

vrijdag, 26 september
l: Nederlands: moeilijke woorden III, hoofdletters en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27
                                6A: p. 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25dinsdag, 16 september
l: w.o.: verslag vanuit de praatronde (toets)
t: Nederlands: vrije: tweede ontwerp afgeven (eventueel op computer)
t: dictee verbeteren en laten ondertekenen
t: Nederlands: moeilijke woorden II overschrijven

woensdag, 17 september
l + t: wiskunde: vraagstukken: het gemiddelde en de mediaan
l + t: ENKEL 6de lj.: wiskunde: landmaten en afstand - snelheid - tijd
l + t: Nederlands: werkwoorden: de tegenwoordige tijd (t.t.)

donderdag, 18 september
meebrengen: turngerief
l: Nederlands: zinsleer: o en pv aanduiden in een zin (toets)
t: Nederlands: tekst kleimannetje afgeven

vrijdag, 19 september
meebrengen: lunch en beker of drankje & -niet verplicht-: cake, taart of... (tearoom met opbrengst voor de Wadden)
l: Nederlands: moeilijke woorden II en t.t. (dictee)
t: wiskunde: Kompas 5A: p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
                                6A: p. 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
S T R A P D A G 
kom die dag zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school
dinsdag, 9 september

t: Nederlands: moeilijke woorden I overschrijven
woensdag, 10 september
l + t: Nederlands: zinsontleding: splitsen in zinsdelen en de persoonsvorm
donderdag, 11 september
l + t: wiskunde: meten: lengtematen
- meebrengen: bibliotheekkaart, zwemgerief


vrijdag, 12 september
l: Nederlands: moeilijke woorden I (dictee)
t: Kompas:          5A: p. 4, 5, 6, 7, 8 en 9
                          6A: p. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

dinsdag, 16 september
l: W.O.: verslag uit de praatronde (toets)
t: Nederlands: vrije tekst: tweede ontwerp afgeven (eventueel op computer)

dinsdag, 2 september

heen en weer: formulieren afgeven en ondertekend teruggeven
t: voorblad schoolagenda invullen


woensdag, 3 september
- meebrengen: 2 ringmappen waarvan 1 dikke, 3 pakjes scheidingsbladen (telkens 10 onderverdelingen)
niet verplicht, maar wel handig:  lat (30 cm), grijs potlood, pen, inktbuisjes, markeerstift, schaar, lijm,  4 kleurtjes (blauw, groen, rood, zwart), kleurpotloden en een usb-stick
- t: schriften kaften
- Frans (5de leerjaar): meebrengen: iets dat typisch Frans is én een verpakking met Frans opschrift.

donderdag, 4 september
UITSTAP BLAARMEERSEN (enkel bij mooi weer)
meebrengen: zwemgerief, zonnecrème, 10-uurtje, lunch en drankjes
- meebrengen: turngerief


vrijdag, 5 september
t: Nederlands: vrije tekst: eerste ontwerp afgeven
t: Kompas:          5A: p. 1, 2 en 3
                          6A: p. 1, 2 en 3

Geen opmerkingen: