zondag 28 april 2013

Van Fort Napoleon tot pentagrammen...

Staf bezocht het Fort Napoleon. We zochten meer informatie over Napoleon en de geschiedenis + bouw van het imposante gebouw.

Ook werd er een lesje wiskunde aan gekoppeld: het construeren van regelmatige vijfhoeken én pentagrammen.

Raoul, architect in spe, had de smaak te pakken. Ziehier zijn ontwerp:
Het pentagram is een vijfpuntige ster en een van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt.

Door zijn wiskundige volmaaktheid werd het pentagram het symbool van de wiskundige Pythagoras.

Wiskunde was in de middeleeuwen één van de zeven verboden kunsten. Door zijn band met de wiskunde werd het pentagram daarom een negatief symbool. Door sommige mensen wordt dit teken daarom ook wel gezien als het teken van Satan.

Halverwege de 19de eeuw is hierin onderscheid gemaakt: met de punt omhoog zou goed zijn, gericht naar de hemel. Met de punt omlaag: naar de duivel.

Maar het pentagram heeft daarboven ook nog de verwijzing naar oneindigheid in zich doordat men steeds zich steeds weer een kleinere pentagram in het hart van de pentagram kan denken.

Geen opmerkingen: